Politik

Heroku och datormolnen, en av globaliseringens många intressanta byggstenar

Vad som gör globaliseringen så oemotståndlig är hur IT-ingenjörer ständigt stegrar produktiviteten genom att bygga verktyg ovanpå redan existerande verktyg i långa kedjor tills man får en produktivitet som hade varit omöjligt att rens tänka sig för bara några år sen.

1995 lanserade den japanske programmeraren Yukihiro “Matz” Matsumoto ett nytt objektorienterat datorspråk med namnet Ruby som snart blev mycket populärt.

Nio år senare, 2004, skapade den dansk-amerikanske programmeraren David Heinemeier Hansson ett ramverk kring Ruby-språket som kallas Ruby On Rails och som gör det mycket enkelt att snabbt skriva integrerade program i den s.k. Model View Controller-paradigmen, som uppfanns av den norske datavetaren Trygve Reenskaug.

OK, kanske någon säger, inte dumt. Men vänta, vi är inte klara än. År 2007 skapade James Lindenbaum, Adam Wiggins och Orion Henry Heroku, en datormolnversion av Ruby on Rails, en s.k. Platform As a Service, som nu har blivit oerhört populärt och nu även har stöd för andra datorspråk än Ruby.

Vad som gör Heroku så produktiv är att man inte längre behöver ladda ner och installera Ruby On Rails, det ligger redan färdiginstallerat i datormolnen. Sen när man skriver datorprogram så behöver man inte distribuera dom, dom installeras automatiskt i datormolnen där de sedan, när man är färdig, kan nås av miljoner människor från världens alla hörn.

Heroku är ett oerhört produktivt verktyg som gör det möjligt för små team att blixtsnabbt skapa avancerade datorprogram av en mängd olika schatteringar.

Det här är typiskt kedja av produkter som byggs ovanpå produkter för att stegra produktiviteten tills ett par tre IT-ingenjörer på några månader kan uträtta vad som tidigare krävde dussintals människor och ett eller flera år.

Och det är den ständigt stegrade produktiviteten som gör globaliseringen oemotståndlig. Den går helt enkelt inte att stoppa.

Axplock från den nordiska pressen:

Resumé: Nyheter,digi.no, ITavisen.no

Länkar och källor
Amazon Elastic Compute Cloud The Xen virtual machine monitor, Open Cloud Manifesto, Mosso, RightScale, Salesforce

Taggar
[tags]Cloud Computing, Datormoln, Amazon EC2, RightScale, Amazon Cloud, Bitnami, LongJump, SalesForce, Heroku, Yukihiro “Matz” Matsumoto,David Heinemeier Hansson[/tags]