Politik

Big Data, Liquid Robotics och Silicon Valley-legenden James Gosling i Stilla Havet

Den farbroderlige Silicon Valley-legenden James Gosling är inte helt olik Leif GW Persson till utseendet, trots att han inte har riktigt lika mycket hår som Leif. Gosling som ledde det team på Sun som skapade Java-språket är oerhört populär och respekterad i Silicon Valley och förvåningen bliv stor när Oracle, som köpte Sun, behandlade honom så illa att Gosling lämnade Java och efter nästan ett år anställdes på Google. Men Goslings Google-karriär blev kort, och efter fem månader hoppade han över till Liquid Robotics, ett mycket intressant Silicon Valley-företag som bygger flottar som samlar in Big Data i världens oceaner. Data som man hoppas kunna sälja till myndigheter och organisationer världen över för att ge dom tillgång till gigantiska mängder data från världens alla hav.

Quentin hardy skriver i New York Times om Liquid Robotics och James Goslings nya karriär:
www.nytimes.com/2011/11/02/business/wave-glider-a-floating-robot-seeks-to-network-the-oceans.html?ref=technology&pagewanted=print

Mr. Gosling is transforming a fleet of robots that move out in the ocean to measure everything from weather to oil slicks, sharply reducing many of the costs of ocean-related businesses.

If his plans sound rather extreme, consider this: Mr. Gosling designed of one of the most influential and widely used computer languages, Java. The Silicon Valley company he joined, Liquid Robotics, has raised serious money to accomplish the mission — $40 million, including $22 million in June from VantagePoint Capital Partners and Schlumberger, the oilfield services company.

Liquid Robotics’ product, a Wave Glider, is about the size of a surfboard. Using a wave-based propulsion system and two solar panels to fuel its computers, the robots travel slowly over the ocean, recording data. The sensor data is crunched onboard by low-power cellphone chips, and then shipped by satellite or cellphone to big onshore computers that do complex analysis.

Liquid Robotics är ett av tusentals IT-företag världen över som sysslar med Big Data och Big Data har blivit ett av de mest använda modeorden inom IT de senaste året. Hur definierar man Big Data, som ännu inte ens verkar ha blivit översatt till svenska? Det handlar om gigantiska datamängder som är så stora att de är besvärliga att hantera med hjälp av traditionella databassystem. Big Data handlar om data i storleksordningen terabytes, exabytes och zettabytes av data. Och i det här fallet handlar det alltså om data från världens alla hav som Liquid Data nu samlar in, för första gången i världshistorien, så det här är stort.

Och orsaken till att vi plötsligt har fått tillgång till så gigantiska datamängder är att all information som finns idag och som tidigare fanns t.ex. på papper, nu digitaliseras och därför kan behandlas av datorer. Vi stöter regelbundet på Big Data inom meteorologin, genomiken , connectomics, komplexa simuleringar inom fysiken, biologin och miljöforskningen, sökningar på Internet och inte minst inom finans-och affärsvärlden och nu alltså inom marin biologin.

En mycket spännande utveckling.

tags]Online Privacy , Cybersecurity , Internet , Big Data , Data , Nstic , Privacy , Trust Framework , Technology News, Big Data Hadoop, Hadoop, NoSQL, NoSQL Big Data, Bid Data Analytics, Google Map Reduce, Liquid Robotics[/tags]