Politik

NoSQL-revolutionen, inte bara MongoDB och CouchDB: Salvatore Sanfillipos Redis.io och NoSQL i minnet


Så länge som någon kan minnas, ja ännu längre tillbaks, så har det funnits databaser och databaserna har alla sett mer eller mindre likadana ut.

Dom har alla använt samma dataspråk som kallas SQL eller Structured Query Language, och alla databaser, inklusive den svenska öppen kod-databasen MySQL som nu ägs av Oracle, har, av mycket goda anledningar, varit baserade på SQL-språket. Och huvudorsaken till det, för den som undrar, har varit att databaser huvudsakligen har varit avsedda för transaktioner som t.ex. banktransaktioner inom företagsvärlden. Det moderna globaliserade samhället med Wall Street i spetsen skulle kollapsa på några minuter utan de säkra värdetransaktioner som SQL-språket gör möjligt.

Men allteftersom webben och datormolnen har vuxit fram och nya former av data utvecklats så har det stått klart att det har funnits ett behov av en ny generation databaser som inte bara ärr fokuserade på köp-sälj transaktioner.

Och den insikten har lett till en veritabel explosion av mängder med innovativa nya databaser som har drivit på utvecklingen av datormolnen, webben och inte minst den mobila webben kring mobiler och surfplattor.

Den mest kända NoSQL-databasen, som jag redan har skrivit rätt mycket om här på bloggen, är MongoDB och på andra plats kommer CouchDB som bl.a. används på mobiler. Båda databaserna är f.ö.skrivna i Öppen Kod.

Men det finns också andra NoSQL-databaser, och av dom är Salvatore Sanfillipos Redis.io en av de viktigare. Redis.io är även den öppen kod, skriven i C-språket och sponsrad av VMWare, det kända datormolnföretaget här i Silicon Valley.

Redis är konstruerad kring s.k, key-value pairs, dvs samma koncept som variabler i de flesta datorspråken, som t.ex. namn= “P.G. Wodehouse” där namn är variabeln eller nyckeln och P.G. Wodehouse är nyckelns värde. Men en nyckel i Redis kan också innehålla listor, dataset, hasher mm. Och, viktigast av allt, Redis manipulerar alla data direkt i dataminnet, vilket gör den blixtsnabb och lik Memcached, som används på de flesta websajter, inklusive min egen.

En lättillgänglig introduktion till Redis finns på den här länken

Nu kommer de etablerade SQL-databasera inte att försvinna, många som jag talar med här i Silicon Valley använder t.ex. både MySQL och MongoDB. Men de nya NoSQL-databaserna öppnar upp helt nya användningsområden på webben och inom datormolnen. En bra länk för den som vill sätta sig in i de olika NoSQ-databasernas olika styrka kan kolla den häl länken.

Men det viktigaste kanske inte är att man sätter sig in i detaljerna för varje enskild ny databas. Viktigare kanske är att man får en insikt i hur oerhört snabbt datavärlden utvecklas just nu. Det är svårt att riktigt hänga med även för som som sysslar med IT på heltid. Och eftersom vi lever i en global datavärld så spelar de nya databaserna givetvis en oerhört viktig roll som drivmotor för det globaliserade kunskapssamhället.

All den här innovationen är nära förknippad med datormolnen, med öppen kod-rörelsen och med den nya mobila webben. Och det betyder att det har ett direkt inflytande på samhället, både i USA och världen över.

Axplock från den nordiska pressen:

NyTeknik – Senaste nytt,
SvD – Senaste nytt,
News, digi.no, ITavisen.no

[tags]MongoDB, CouchDB, Redis.io, Riak, Membase,Neo4j, Cassandra, HBase, OrientDB, FlockDB, SimpleDB, Terrastore, eXist, Basex [/tags]