Politik

Rent sjukt i USA, kommer Högsta Domstolen att olagligförklara Obamas sjukförsäkringsreform?

USA har västvärldens mest ineffektiva sjukvårdssystem, just därför att det är privatiserat. Orsaken till det är att de flesta läkare fram till idag har haft privatkliniker och därför inte har varit intresserade av att rationalisera och modernisera. Dom har helt enkelt kunnat strunta i vad myndigheterna säger. Eftersom deras kliniker har varit små så har dom inte haft råd med elektroniska sjukjournaler och andra nymodigheter. Eftersom jag faktiskt jobbar med IT inom den amerikanska sjukvården så är det här något jag har fått en rätt bra insikt i.

Någonstans omkring 50 miljoner amerikaner har idag inte råd att besöka till läkare och har alltså inte tillgång till sjukvård. Men även den höga siffran är för låg eftersom ytterligare mellan 25 och 50 miljoner amerikaner har så dålig sjukförsäkring att de i praktiken endast går till läkare när de blir svårt sjuka.

Nu finns det sjukhus här i Kalifornien som accepterar kroniskt sjuka människor oavsett hur litet pengar dom har och jag har träffat läkare därifrån så jag vet hur dom fungerar. Men ingenting är gratis i USA så även de fattiga människor som besöker dom sjukhusen krävs på pengar och det är ofta belopp dom helt enkelt inte har.

Nu finns det många världsledande sjukhus här i USA som Mayo Clinic i Minnesota och Cleveland Clinic i Ohio, men USA är det enda västland där helt vanliga människor, inklusive jag själv, kan förlora allt de äger bara för att de blir sjuka.

Och om den Kristna Högern får som den vill så kommer det att förbli så eftersom USA:s konservativa Högsta Domstol nu har tagit upp frågan om den federala regeringen 1) kan tvinga alla amerikaner att ha sjukförsäkring och 2) kan tvinga försäkringsbolagen att täcka redan sjuka människor.

Nu kan man fråga sig varför den Kristna Högern är så emot allmän sjukförsäkring. Orsaken är enkel, det är nämligen så att Den Kristna Högern tjänar miljardbelopp på “tionden” från sina medlemmar just på att hjälpa de medlemmar som blir sjuka. Om nu den federala regeringen erbjuder såna tjänster till allmänheten så kommer den Kristna Högern att förlora en stor del a sina inkomster. Och det är både Gud och Jesus alltså helt emot.

Adam Liptak skriver i New York Times om hur Högsta Domstolen nu kommer att ta upp frågan om den federala regeringen har rätt att införa allmän sjukförsäkring:Supreme Court to Hear Case Challenging Health Law – NYTimes.com

On Monday, the justices agreed to decide not only whether the mandate is constitutional but also, if it is not, how much of the balance of the law, the Patient Protection and Affordable Care Act, must fall along with itthe White House has said that the mandate is “absolutely intertwined” with two other provisions — one forbidding insurers to turn away applicants, and the other barring them from taking account of pre-existing conditions. The 26 states that filed the 11th Circuit challenge, represented by Paul D. Clement, a former United States solicitor general, argued that Congress had exceeded its constitutional authority by expanding the eligibility and coverage thresholds that states must adopt to remain eligible to participate in Medicaid.

Ingen kan idag säga hur domslutet kommer att gå, HD är mycket konservativ, men det betyder inte att domslutet är avgjort på förhand.

En viktig sak att komma ihåg är dock att det här är ett problem som USA måste ta tag i om man vill förbli en stormakt. För idag söker sig miljoner desperata människor till sjukhusens akutmottagning där de nödfälligt blir hoplappade för att sen skickas hem. Sen återkommer de om några dagar, ännu sjukare. Det här kostar oändligt mycket mer pengar än allmän sjukförsäkring, och betalas ändå i slutändan av skattebetalarna. Men det hotar som sagt den Kristna Högerns inkomster.

Så här kan ett modernt samhälle inte hålla på. Och om HD skulle förklara allmän sjukförsäkring olaglig i USA så skulle det efter något decennium bli dödsstöten för hela det amerikanska samhället. Så enkelt är det. Det säger i alla fall de amerikanska läkare jag pratar med.

Och tro mig, när jag började jobba med IT inom sjukvården för två år sen så hade jag aldrig väntat mig hur kritiska läkarnas kommentarer om dagens amerikanska sjukvårdssystem skulle vara. Jag blev förbluffad över hur oerhört kritiska de var.

Nu sker en långsiktig förskjutning från privatkliniker till megasjukhus som Kaiser Permanente här i Silicon Valley. Så på sikt så kommer allt färre amerikanska läkare att ha sina egna kliniker, vilket kommer att driva på moderniserningen av den amerikanska sjukvården.

De olika delstaterna håller också på att införa s.k. Helath Information Exchanges som kommer att göra det enklare för läkare i t.ex. Kalifornien samarbeta för att bota en och samma patient.

Så på sikt kommer det katastrofala amerikanska sjukvårdssystemet att moderniseras. Men om HD röstar fel så kommer moderniseringen att avstanna och tusentals och åter tusentals människor kommer att dö.

Länkar:H.R.3590 – Patient Protection and Affordable Care Act (Legislative Vehicle),The Patient Protection and Affordable Care Act,Health Care in the United States

[tags] Bill Clinton Clinton Euthanisia, Clinton Healht Care, Clinton Netorots Nation, Clinton Pitssburgh, Clinton Speech, Hillary Clinton, Netoors Nation, Politics News, Sjukf?rs?kring, Obama Sjukfösäkring, Obama Eutanasi,The Patient Protection and Affordable Care Act,, [/tags]