Politik

USA:s forskningsuniversitet och det globala kunskapssamhället

Foto Det Progressiva USA. Klicka på Li Ka Shing Center for Learning and Knowledge at Stanford University School of Medicine.

LLi Ka Shing Center for Learning and Knowledge at Stanford University School of Medicine är en av de många forskningsinstituten på det privatägda Stanforduniversitetet i Palo Alto i hjärtat av Silicon Valley.

Det här forskningsinstitutet ligger alldeles intill ett annat stort forskningscentrum, James H. Clark Center for Biomedical Engineering and Studies, som skapades genom en donation från den kände IT-entreprenören Jim Clark som bl.a. skapade Netscape.

Och nära intill ligger ett dussintal andra lika stora forskningsinstitut, bl.a. Bill Gates Computer Science Building och Bill Gates kollega Paul G Allens Center for Integrated Studies, osv.


Om man nu tänker på att USA har ett över ett dussin universitet i samma storleksordning, dvs på nobelnivå, plus ett hundratal universitet som visserligen inte är lika framstående men som i alla fall inte går av för hackor, och sedan ytterliga ett par hundra universitet som inte heller är alltför dumma, så inser man att universiteten är USA inte speciellt hemliga vapen i kampen mot Kina om vilken stormakt det blir som kommer att bli nästa supermakt.

Även om USA nu befinner sig i starkt dalande så kommer landet att förbli en stormakt med stort inflytande. Man behöver bara vandra runt litet på Stanforduniversitetets campus för att inse det.

Axplock från den nordiska pressen:

Debatt – Debatt – hem,
News

[tags] Stanford, Amerikanska universitet, Stanford Silicon Valley, Stanford Palo Alto, Li Ka Shing Center, Universitet i USA[/tags]