Politik

Daniel T. Rodgers viktiga The Age of Fracture, hur USA tappade greppet om de stora lösningarna

Klicka på boken.

Orsakerna till att USA blev supermakt var många, brokiga och tillfälliga, bl.a. att två europeiska världskrig slog ut den kontinent som dittills varit världens supermakt. Under sista världskriget flydde tusentals högutbildade forskare till USA och gav landet en intellektuell injektion som säkert var värd flera tusentals miljarder dollar. Lägg till det ofantliga naturrikedomar som tagits från indianerna, en medveten satsning på arbetskraftsinvandring som sparade miljarder dollar som man annars hade behövt lägga ner på det amerikanska skolsystemet.

Lägg till det ett flexibelt samhälle utan en ingrodd högreståndsklass, där den fattigaste invandrare med mycket tur men ändå, kunde nå makalösa framgångar.

Och sen på 1980-talet började den framgångsrika amerikanska samhällsmodellen krackelera för att på 1990 och 2000-talet börja en historisk störtdykning som idag har lett till den största ekonomiska krisen sedan den Stora Depressionen på 1930-talet.

Många, inklusive jag själv, har lagt skulden på den alltmer radikala republikanerna, men Princeton-historikern Daniel T Rogers lägger fram en annan tes i sin omtalade bok The Age of Fracture som har publicerats på Harvard University Press.

Rodgers bok är en omtolkning av de sätt på vilka decennierna kring 1980-talet förändrade USA.’

Rodgers menar att den tidigare samhällssynen i USA som betonade soliditet, kollektiva institutioner och inte minst storskaliga lösningar som t.ex. Lyndon Johnsons integrering av sydstaterna och The Great Society på 1960-talet , gav vika för en mer individualiserad syn på den mänskliga naturen och för småskaliga lösningar.

På en bred duk som inkluderar Michel Foucault, Ronald Reagan, Judith Butler, Charles Murray och min egen favorit Jeffrey Sachs, och många fler, så förklarar Rodgers hur maktstrukturerna kom att verka mindre viktiga än marknaden.

Och därmed kom USA att förlora förmågan att lansera storskaliga lösningar på USA:s och världens problem. M.a.o. supermakten USA blev alltmer irrelevant för resten av världen. Man kunde inte
längre se till USA för lösningar på världens pressande problem som den globala uppvärmningen. USA var inte längre en del av lösningen, men var allt oftare en del av själva problemet.

Alan Wolfe recenserar Daniel Rogers viktiga bok:Alan Wolfe Reviews Daniel T. Rodgers’s

No president better illustrates the shift to small thinking than Ronald Reagan, and not just because his economic policies so strongly favored the market. Early in his presidency, Reagan seemed attracted by big ideas; his “evil empire” speech in 1983 quoted Whittaker Chambers and could have been written by Arthur Koestler. By his second term, however, darkness at noon had become sunshine 24/7. “Twilight? Twilight?,” Reagan said in 1988. “Not in America … That’s not possible … Here it’s a sunrise every day.”

Cold War Reagan had become have-a-nice-day Reagan, self-actualizing Reagan, citing Tom Paine, calming the anxious, avoiding any hint of Cotton Mather-type scolding. Left-wing thinkers were attracted to “small is beautiful” as well. Historians focused on the conditions of everyday life, eventually leaving the stuff of high statecraft behind.

What the anthropologist Clifford Geertz called “thick description” yielded fascinating insights into matters local and particular, but repudiated any hint of grand theorizing about the universal and the predictable. The influence of Foucault could be felt everywhere, and while he began his career by writing about power, by the time of his death “power had seeped out of sights and structures until it was everywhere.”

Hand i hand med frånvaron av storskaliga lösningar på världsomspännande problem som den globala uppvärmningen kom, som jag ser det, populistiska och helt okunniga politiker som Sarah Palin, Michelle Bachman och Herman Cain, personer som inte bara saknade idéer, dom hade inte den ringaste aning om hur världen utanför USA:s gränser ens såg ut, och läste dom någonting så var det bibeln.

Den här är en mycket viktig bok, skriven av en av USA:s främsta intellektuella historiker.
Axplock från den nordiska pressen:

SvD – Senaste nytt,SvD – Utrikes, SvD – Utrikes, Dagen.se – Stora nyheter

[tags]Daniel T. Rodgers, The Age of Fracture, USA:s historia, USA 2010-talet, USA historia böcker ,Michel Foucault, Ronald Reagan, Judith Butler, Charles Murray[/tags]