Politik

Daily Archives: December 1, 2011

Masspsykos i Sverige skadar miljoner människor och hämmar dessutom det svenska välståndet

Published by:

Att finns tiotals miljoner psykotiska människor här i USA, speciellt nere i sydstaterna och i mellanvästern, bör inte komma som någon som helst överraskning för de svenskar som har besökt USA. Bokstavstrogna, förnekare av den globala uppvärmningen och av den moderna vetenskapen, mest i form av Darwins Utvecklingslära, vapenextremister, kvinnohatare som vill förbjuda abort, extremkristna som vägrar att låta sina sjuka barn ta medicin, kalla och varma krigare, mm, i all en enda ohederlig oändlighet.

Men masspsykologi är ett intressant fenomen och masspsykoser är långt ifrån enbart begränsade till den nordamerikanska kontinenten.

Ylva Edenhall skriver i Svenska Dagbladet om den psykotiska svenska ålderdiskrimineringen. Trots att alla inser att den hämmar den svenska ekonomiska utvecklingen, så är det svenska samhället helt oförmöget att ändra på den, det kommer aldrig att ske: 50-plussarna ser sin Ã¥lder som ett hinder | Näringsliv | SvD

Continue reading

IT-kriget intensifieras, move over FRA och NSA, Hizbollah datoriseras

Published by:

I skuggan av världsnyheterna så sker en oerhört viktig utveckling nere på djupet så att säga, som vi aldrig hör speciellt mycket talas om, mest för att inga journalister utanför fackpressen är insatta i det moderna IT-teknologin.

Allt snabbare datorer, datormolnen, den mobila webben och den öppna kodrörelsen gör det idag möjligt för svenska FRA att köpa in massalyssningsapparatur på den öppna marknaden till en relativt ringa penning. Jag har redan skrivit om hur sådan teknologi fungerar och den viktiga roll som Big Data och NoSQL-databaser spelar för den ambitiöse massavlyssnaren.

Och som Robert Baer skriver i Time Magazine så är det inte bara FRA som nu kan bygga upp sin egen massavlyssningscentral, även Hizbollah i Libanon, som man hittills inte direkt har förknippat med IT-teknologi, kan göra detsamma, med något oväntade resultat: Lebanon: How Hizballah’s Technology Undoes the CIA – TIME

Continue reading

Häpnadsväckande men sant, USA:s energiexport nu större än dess energiimport.

Published by:

Det amerikanska samhället är, som bekant, byggt på billig energi och på en gigantiska energiimport. Det amerikanska behovet av billig energi har fått fler än en utrikespolitisk expert att se energibehovet som en av de fränsta drivkrafterna bakom USA:s utrikespolitik, speciellt då i det oljerika Mellanöstern men nu senast också i Centralasien.

Men som Liam Pleven och Russell Gold skriver i Wall Street Journal, så exporterar USA nu förvånansvärt nog mer energi i olika former än man importerar, något som kan komma att få stora konsekvenser för USA:s utrikespolitik under det närmaste decenniet: U.S. Nears Milestone: Net Fuel Exporter – WSJ.com

Continue reading

The Human Connectome Project, kan amerikanska forskare lösa hjärnans fundamentala gåtor?

Published by:

Det finns egentligen bara två intressanta frågor i universum. Den ena är hur universum kom att bli som det blev, den stora smällen, universums struktur och sammanhängande filosofiska och kosmologiska frågor om var universum egentligen är, om det finns flera universum i universum, s.a.s, osv.

Den andra frågan handlar om den mänskliga hjärnan, dess struktur, hur den har utvecklats och hur det mänskliga medvetandet egentligen fungerar.

Medan de flesta människor känner till om The Human Genome Project (HGP) vars mål var att kartlägga hela den mänskliga arvsmassan, ett projekt som startade 1989 och blev klart 2003, så är The Human Connectome Project, ett femårigt projekt som sponsras av det amerikanska National Institutes of Health, mindre känt.

Projektet är uppdelat på två delprojekt, ett på fem år med Washington University i Saint Louis och University of Minnesota, och ett andra på tre år med Harvard University, Massachusetts General Hospital och University of California at Los Angeles.

Målet med Human Connectome projektet är att bygga en “nätverkskarta” som kommer att belysa de anatomiska och funktionella anslutningarna inom den friska mänskliga hjärnan, samt att producera en mängd data som kommer att underlätta forskning om hjärnans sjukdomar som autism , Alzheimers och schizofreni.

Den mänskliga hjärnan, med 100 miljarder nervceller som är hopkopplade med en miljon miljarder uppkopplingar, är den mest komplicerade strukturen som existerar i universum. I jämförelse består det globala telekomnätet enbart av fem miljarder sammankopplade mobiler.

Vintergatan är visserligen större än den mänskliga hjärnan, med 200 miljarder stjärnor, men dom är utspridda på 100 000 ljusår och inte sammanpackade i en en och en halv liter stor skalle.

Continue reading