Politik

Häpnadsväckande men sant, USA:s energiexport nu större än dess energiimport.

Det amerikanska samhället är, som bekant, byggt på billig energi och på en gigantiska energiimport. Det amerikanska behovet av billig energi har fått fler än en utrikespolitisk expert att se energibehovet som en av de fränsta drivkrafterna bakom USA:s utrikespolitik, speciellt då i det oljerika Mellanöstern men nu senast också i Centralasien.

Men som Liam Pleven och Russell Gold skriver i Wall Street Journal, så exporterar USA nu förvånansvärt nog mer energi i olika former än man importerar, något som kan komma att få stora konsekvenser för USA:s utrikespolitik under det närmaste decenniet: U.S. Nears Milestone: Net Fuel Exporter – WSJ.com

According to data released by the U.S. Energy Information Administration on Tuesday, the U.S. sent abroad 753.4 million barrels of everything from gasoline to jet fuel in the first nine months of this year, while it imported 689.4 million barrels. That the U.S. is shipping out more fuel than it brings in is significant because the nation has for decades been a voracious energy consumer. It took in huge quantities of not only crude oil from the Middle East but also refined fuels from Europe, Latin America and elsewhere to help run its factories and cars. So long as the U.S. remains the world’s biggest net importer of crude oil, currently taking in nine million barrels per day, it isn’t likely to become energy independent anytime soon. Yet its growing presence as an overall exporter of fuels made from crude gives it greater influence in the global energy market.

Dave Ernsberger, en amerikansk expert som intervjuas tror att den här positiva trenden för USA kan komma att fortsätta decenniet ut.

USA:s Energidepartement

Axplock från den nordiska pressen:

Debatt – Debatt – hem,Debatt – Debatt – hem, Debatt – Debatt – hem

[tags] Energi, Olja, USA ojeimport, USA energiexport, USA Energi, USA Export, USA Import , USA Peak Oil[/tags]

2 thoughts on “Häpnadsväckande men sant, USA:s energiexport nu större än dess energiimport.

  1. Grimmered

    Som det står i artikeln “So long as the U.S. remains the world’s biggest net importer of crude oil, currently taking in nine million barrels per day, it isn’t likely to become energy independent anytime soon.”
    USA importerar enorma mängder råolja så USA importerar fortfarande stora mängder energi. Vad artikeln handlar om är raffinerade bränslen som USA tydligen är en nettoexportör av. Antagligen är det väl raffinaderierna nere i Gulfen som har överkapacitet.

  2. Martin

    Så oljeindustrin har blivit en exportindustri, det bådar inte gott för amerikanerna och världen. Här hemma ser vi vad exportindustrins makt åstadkommer på hemmaplan, överskott i handelsbalans men mindre och mindre överskott i folks plånböcker. Exportindustri har andra anledningar att öppna upp nya marknader, med alla till buds stående medel…

Comments are closed.