Politik

IT-kriget intensifieras, move over FRA och NSA, Hizbollah datoriseras

I skuggan av världsnyheterna så sker en oerhört viktig utveckling nere på djupet så att säga, som vi aldrig hör speciellt mycket talas om, mest för att inga journalister utanför fackpressen är insatta i det moderna IT-teknologin.

Allt snabbare datorer, datormolnen, den mobila webben och den öppna kodrörelsen gör det idag möjligt för svenska FRA att köpa in massalyssningsapparatur på den öppna marknaden till en relativt ringa penning. Jag har redan skrivit om hur sådan teknologi fungerar och den viktiga roll som Big Data och NoSQL-databaser spelar för den ambitiöse massavlyssnaren.

Och som Robert Baer skriver i Time Magazine så är det inte bara FRA som nu kan bygga upp sin egen massavlyssningscentral, även Hizbollah i Libanon, som man hittills inte direkt har förknippat med IT-teknologi, kan göra detsamma, med något oväntade resultat: Lebanon: How Hizballah’s Technology Undoes the CIA – TIME

From what I’ve been able to piece together, Hizballah aggressively went after the CIA in Lebanon using telephone “link analysis.” That’s a form of electronic intelligence gathering that uses software capable of combing through trillions of gigabytes of phone-call data in search of anomalies — prepaid cell phones calling each other, series of brief calls, analysis of a cell-phone company’s GPS tracking. Geeks who do this for a living understand how it works, and I’ll take their word for it.

But it’s not the technology that’s remarkable, as much as the idea that it’s being employed by Hizballah, a militant Islamic organization better known for acts of terror than for electronic counterespionage. That’s another reminder that Hizballah has effectively supplanted the Lebanese state, taking over police and security functions that in other countries are the exclusively the domain of sovereign authority. I

Den amerikanska Occupy Wall Street-rörelsen har t.ex. satsat på att utveckla sina egna mobila appar för att förhindra att FBI och den lokala polisen avlyssnar deras samtal.

Så att Hizbollah nu börjar tävla med NSA och FRA är ett tecken i tiden, precis som vi alla snart kommer att ha tillgång till ansikstsigennkänningsteknologi i våra mobiler.

För omkring $1000 i timmen kan vem som helst idag leasa den 42:a starkaste superdatorn i världen, Amazon EC2 Cluster Compute Instances – Amazon EC2 Cluster, Xeon 8C 2.60GHz, 10G Ethernet.

Den viktiga trenden här är att precis som en handfull med IT-ingenjörer idag kan starta eget för en allt billigare penning, så har små grupper över hel världen idag tillgång till avancerad datautrustning som de kan använda för att t.ex. som Hizbollah analysera telekomtrafiken i Libanon och avslöja en grupp amerikanska spioner inom den egna rörelsen.

Washington Post skriver om det intensifierade kriget om den internationella massavlyssningsteknologin: Trade in surveillance technology raises worries

Välkommen till den moderna dataåldern.

Axplock från den nordiska pressen:

SvD – Senaste nytt,SvD – Utrikes, Helsingborgs Dagblad: Nyheter

[tags] FRA USA, FRA , FRA NSA, United States Cybercommand, Middle East , Hezbollah , Iran , Lebanon , Video , Central Intelligence Agency , Islamic Radicalism , Sheik Hassan Nasrallah , Terrorist Groups , U.s Spies , U.s. Intelligence , U.s. Spies Caught Lebanon , World News, Libanon Hizbollah, Hizbollah Datorer, Hizbollah FRA, Amerikanska spioner Hisbollah[/tags]

2 thoughts on “IT-kriget intensifieras, move over FRA och NSA, Hizbollah datoriseras

  1. Björn Nilsson

    Hitzbollah hade ett eget fiberkabelnät som var en delkomponent i kriget 2006, om jag minns rätt. Och de påstår sig ha kunnat plocka ner bilder som tagits av israeliska spionflygplan. Så de är knappast tekniskt obevandrade.

    1. Lennart

      Björn: Nej tydligen inte alls. För att syssla med massavlyssning kräver en väldig spetskompetens, som man tydligen besitter.

Comments are closed.