Politik

C-Path, Computational Pathologist, Stanford-team bygger innovativ datorpatolog

Stanford-sjukhuset

Man tror lätt att datorer och automatiserade datasystem endast kan ersätta enkla jobb som att checka ut mat på ICA, checka in resenärer på Arlanda eller att ersätta sekreterare, dvs tråkiga och lågbetalda rutinjobb som ingen egentligen vill ha.

Men det är helt och totalt fel. för alla jobb består egentligen av förvånansvärt många rutinmoment. Och eftersom människa är notiriskt dålig på att utföra rutinjobb så kan även de mest avancerade arbeten datoriseras, däribland allt fler arbetsmoment inom läkaryrket.

Nu skriver Economist om hur ett datorteam på Stanforduniversitetet i Palo Alto här i Silicon Valley har skapat en datoriserad patolog som är intelligent nog att avslöja om brösttumörer är livshotande eller ofarliga, alltså något man hittills inte hade trott att ett datorprogram skulle kunna avgöra, och det här systemet som går under namnet C-Path eller Computational Pathologist, visar sig faktiskt vara bättre på vad det gör än dagens mänskliga patologer: Monitor: Indolent or aggressive? | The Economist

LOOKING for needles in haystacks is boring. But computers do not get bored. Contracting out to machines the tedious business of assessing the dangerousness of cancer cells in histological microscope slides ought thus to be an obvious thing to do. Cervical-cancer smear tests aside, however, such electronic intrusions into the pathology laboratory are limited. Grading cancer cells into “indolent” and “aggressive”, and hazarding an opinion about whether they spell a treatable condition or an untreatable one, has remained the realm of the human expert.

But not for much longer, if Daphne Koller, a computer scientist at Stanford University, and her colleagues have their way. They recently reported in Science Translational Medicine that they have written a program which can distinguish between grades of breast-cancer cell—and in a way that provides a more accurate prognosis than a human pathologist can. .

Här är forskarteamets egen hemsida: Systematic Analysis of Breast Cancer Morphology Uncovers Stromal Features Associated with Survival.

I ett tecken på vart vi är på väg så är Daphne Koller, den här forskargruppens ledare datavetare och inte medicinare.

Det här är ännu ett synnerligen dramatiskt exempel på hur datorerna nu steg för steg håller på att överta allt fler läkarsysslor inom medicinen. Jag har tidigare skrivit om hur datoriserade rutiner idag har börjat hjälpa röntgenläkare att upptäcka artärbrock i hjärnan. Och vi kommer att se allt fler och allt mer avancerade exempel på datorer inom sjukvården, det här är bara en första pytteliten början. Och märk alltså att C-Path faktiskt är bättre på sitt jobb än dagens läkarexperter.

Vilket alltså leder till frågan om det finns några jobb som på sikt inte kan utföras av datorer. Själv tror jag att vi kommer att få en utveckling som liknar den i cockpit på dagens flygplan. Dvs läkaren eller piloten utför inledningsskedet av flygningen eller operationen, sen lutar hon eller han sig tillbaks i stolen och låter datorn sköta grovgörat.

På sikt kommer det dock att bli så att läkaren inte längre kommer att kunna ta över från datorexperten om så skulle behövas. Man kommer inte att ha den expertis och spetskompetens som finns inbyggt i datorsystemet. Vilket t.ex. var orsaken till att det automatiserade flygsystemet på Air France flygning 447 som kraschade i Sydatlanten när autopiloten slogs ut av nedisning.

De nya datorsystemen kommer att ge miljoner läkare den spetskompetens de själva saknar, men på både gott och ont alltså.

Axplock från den nordiska pressen:

Debatt – Debatt – hem,
GT: Nyheter, Kvällsposten: Nyheter, svt.se – SVT Opinion

Länkar:US. Department of Health and Human Services, California Department of Public Health, California Department of Healthcare Services, Patient Protection and Affordable Care Act,Stanford Hospital

[tags] Health Care Bill, Sjukvård i USA, Sjukförsäkring i USA, Amerikanska sjukhus, Sjukhus i USA, Mayo Clinic,Massachusetts General Hospital, Johns Hopkins Hospital,Kaiser Permanente, Cleveland Clinic, Stanford Bio-X, Stanford, Hospital, Health 2.0,Patient Protection and Affordable Care Act,C-Path, Computational Pathologist,Daphne Koller [/tags]