Politik

Måste läsas för alla USA-intresserade: Tyler Cowens The Great Stagnation

Klicka på boken för att komma till Tyler Cowens hemsida.

Tyler Cowen är ekonomiprofessor vid George Mason University i Virginia och bloggar tillsammans med Alex Tabarrok på Marginal Revolution

Tyler Cowan har skrivit en mycket uppmärksammad och stimulerande essä på 128 sidor som finns som e-bok för $4 på nätet med titeln The Great Stagnation: How America Ate All The Low-Hanging Fruit of Modern History, Got Sick, and Will (Eventually) Feel Better och som förklarar hur USA kom att bli en ekonomisk stormakt och varför tillväxten i USA och västvärlden i övrigt nu har stagnerat.

Boken har platsat på New York Times bestsellerlista så det här är en inflytelsrik bok.

Inom parentes så är boken ett paradexempel på vad som idag kallas long form journalism, alltså kortare böcker eller längre essäer som publiceras som e-böcker och som därför kan publiceras betydligt snabbare än tidigare, ungefär som understreckarna i Svenska Dagbladet, fastän betydligt längre.

Som Economist skriver så förklarar Cowan att ekonomisk tillväxt kan ske på två sätt:

There are two kinds of economic growth possible in this world. One can take good ideas already in use elsewhere, adopt them, and make use of underused stocks of people and capital. That’s what China and India are currently doing, and we shouldn’t mistake their rapid growth for something it’s not. Or one can come up with new ideas and apply them in ways that allow the economy to grow.

The rich world has been stuck doing the latter for most of the last century, and lately they haven’t been doing it as well. Mr Cowen looks at growth rates of output and median income over the last few decades and notes that there’s a steady downward trend. And this trend is due, he says, to the exhaustion of the supply of low-hanging economic fruit.

Cowan påpekar att USA under hela sin historia har levt på de gigantiska markområden och naturresurser man exproprierade från indianerna. Invandrare vällde in på den amerikanska kontinenten och “dammsög upp” upp billig mark för högavkastande jordbruk, högavkastande gruvor, och högavkastande städer medan Europa tvingades gå igenom en långsam process för att anpassa markanvändningen till modernt bruk.

Cowen påpekar vidare att USA och Europa till stor del har levt på de innovationer som ägde rum under den stora industriella revolutionen på 1700-talet och 1800-talet, speciellt inom industrin, kemin, och el-industrin. Så sent som under 1950 och 1960-talen så handlade innovationen fortfarande ofta om produkter som hade sin grund i den industriella revolutionen över 100 år tidigare som kylskåp, tvätt-och diskmaskiner, radio, tv, elektriska lampor, luftkonditionering, billiga bilar, och så vidare.

Men i dag är det slut med den lågt hängande frukten. Och att stegra den amerikanska produktiviteten genom att t.ex. förbättra det amerikanska skolväsendet kommer inte att ge den avkastning som president Obama tror eftersom de flesta amerikaner redan har en relativt hög utbildning. Så produktionsstegringen kommer att bli marginell men kosta gigantiska belopp som USA inte har råd med.

Bättre då för USA och för Sverige med, att satsa på utbildning i tredje världen där det finns miljarder helt outbildade människor och där man mot en relativt ringa insats kan göra gigantiska framsteg.

Frågan som Cowen inte besvarar är var nästa stora produktionsökning kommer att komma från. Eftersom han är ekonom och inte datorexpert så är det inte så konstigt om han avfärdar datorindustrin, något som jag är övertygad om är ett misstag.

Men oavsett det så är det här helt klart en mycket stimulerande bok som hjälper till att förklara vilka ekonomiska krafter som drev på utvecklingen i USA och Europa från den industriella revolutionen och fram till idag. Och varför utvecklings- och innovationstakten nu har minskat markant.

Och det är också klart att vi befinner oss på gränsen till en helt ny historisk period. Vad det är och om datorn kommer att bli lika viktig som den industriella revolutionen återstår att se.

Även om Cowens bok är skriven från ett amerikanska perspektiv så är den lika intressant för svenska som för amerikanska läsare.

Axplock från den nordiska pressen:

Debatt – Debatt – hem,Debatt – Debatt – hem, Debatt – Debatt – hem, Debatt – Debatt – hem, Debatt – Debatt – hem, Nyheter, Utrikes

[tags]Tyler Cowen, The Great Stagnation ,Marginal Revolution[/tags]