Politik

Två utomordentligt viktiga böcker för alla som vill bli IT-ingenjörer

Att jobba som IT-ingenjör är ett av de mest spännande jobb man överhuvudtaget kan ha i dagens globaliserade IT-värld. Man kan jobba var som helst i världen, så länge man får visum, och man kan jobba med de allra mest spännande och fascinerande framtidsteknologier som överhuvudtaget finns, som datormolnen, den mobila webben, datasäkerhet eller datorspel. Och som om inte det vore nog så har man chansen att bli mycket rik. Inte dumt.

IT-ingenjörer jobbar inte enbart med att programmera de sysslar också med avancerad s.k. objektorienterad analys, och det är den första boken som jag kan rekommendera.

Objekt-orienterad analys och design handlar om att man bygger data-modeller av t.ex. patienthantering inom sjukvården eller flygsäkerhetssystem eller banksystem. De modellerna skapas genom analys och design som utförs i ett språk som heter Universal Modeling Language eller UML.

UML-modellerna ligger på ett högre plan än de dataspråk som man senare implementerar modellerna i.

Även om formell analys och design inte används speciellt flitigt inom dagens startupföretag utan mer bland etablerade företag, så är den en viktig färdighet att ha. Och den som är bra på OOAD som det kallas i folkmun slipper ofta skriva om koden för att man upptäcket att den underliggande datamodellen inte är nog genomtänkt.

Design Patterns kommer från arkitekturen och Christopher Alexanders nuklassiska A Pattern Language från 1977. Alexander upptäckte att när i stadsplanering så använder man vissa mönster, som att placera parker och genomfartsleder på vissa sätt. Och den iden har nu anammats inom IT-industrin.

Det viktkigaste mönstret är den norske datavetaren Trygve Reenskaugs Model View Controller som förklarar hur man separerar datan, alltså modellen från det grafiska gränssnittet, alltså vyn, men en s.k. controller.

Det betyder att man tack vare Reenskaugs upptäckt idag kan ha mer än ett grafiskt gränssnitt på samma program, utan att man behöver ändra på data-delen. Som t.ex. när man har en mobil app, ett gränssnitt för traditionella datorer och sen ännu ett för surfplattor.

Så MVC som det kallas är oerhört viktigt och alla IT-ingenjörer väntas kunna det i grunden.

Två viktiga böcker för alla som vill bli IT-ingenjörer alltså.

Axplock från den nordiska pressen:

SvD – Senaste nytt,digi.no, digi.no, ITavisen.no, ITavisen.no

[tags] MVC, Trygve Reenskaug,Christopher Alexander , UML, Design Papperns, IT-ingenjörer[/tags]