Politik

Daily Archives: December 26, 2011

Splunk och Big Data, från sten, brons, järn och industriåldern till den helt nya stordataåldern

Published by:

Alla samhällen i alla tider har producerat data, folkbokföringsdata, handelsdata, data om administration, finanser osv. Men det är en kvantitativ och kvalitativ skillnad mellan hur vi har använt data hittills och hur vi kommer att använda det i framtiden.

För hittills har alla data som har producerats analyserats och lästs av människor,vanligtvis på papper, idag sker en dramatisk övergång till digitaliserad information och maskinläsning, dvs att det är datorer och inte människan som nu läser och analyserar de gigantiska datamängder som samhället nu producerar. Det betyder också att automatiserade datarutiner nu också kan ta över rutinjobb från människor, som att checka ut varor på ICA, att checka in passagerare på Arlanda, eller att läsa röntgenbilder och sjukjournaler på sjukhusen.

Ett paradexempel är massavlyssningen under DDR-tiden och i dagens Sverige. Då krävdes tiotusentals tjänstemän för att tröska igenom allt insamlat material. Idag sköter FRA:s superdatorer jobbet helt utan mänskligt ingripande, även om det givetvis är människor som designer de algoritmer som datorerna på Lovön sen använder.

Malia Wollan skriver i New York Times San Francisco-företaget Splunk och Big Data:For Start-Ups That Aim at Giants, Sorting the Data Cloud Is the Next Big Thing

Continue reading

Från Tang till Tranströmer, kinesisk, svensk och datorgenererad poesi

Published by:

20 maj 2011 Lena Adelsohn Liljeroth överlämnar Professors namn till Tomas Tranströmer. Kolla den kinesiska skriftrullen i bakgrunden

Fick Tomas Tranströmers Samlade Dikter i Julklapp av min dotter och det är omedelbart uppenbart att hans poesi har mycket gemensamt med kinesisk Tang-poesi.

Man behöver bara titta på bilden ovan för att se att det finns en koppling mellan Tranströmer och Kina. Som också bekräftas på Tranströmers egen hemsida

Men intressant nog kan den mest ha gått från Tranströmer till Kina och inte den andra vägen, som jag först trodde. Själv tycker jag att jag ser stora likheter i form och stil, även om Tranströmers poem är betydligt djärvare, ramsprängande och språkligt ekvilibristiska än de mer formalla Tangdikerna, som trots allt skrevs 1300 år tidigare i ett helt annorlunda samhälle.

Här är den store Tang-poeten Bai Juyi (白居易), som levde 772–846, och hans välkända poem 草, Gräs

离离原上草,一岁一枯荣。
野火烧不尽,春风吹又生。
远芳侵古道,晴翠接荒城。
又送王孙去,萋萋满别情。

Ogräset breder ut sig över slätten,
Varje år, dör det på hösten, för att sen blomstrar igen på våren.
Trots löpeldar förstörs det inte av präriebränderna,
Vårvindarnas blåst får det att födas igen.
Långt bortifrån, invaderar dess doft den gamla postvägen,
Dess smaragdgröna färger översvämmar ruinerna i den övergivna byn.
Återigen tvingas jag ta avsked av min ädle vän
Mitt sinne är fyllt av avskedets känslor.

Continue reading

Möt general Martin E Dempsey, USA:s nya generalstabschef

Published by:

Den svenska pressen har ett nästan sjukligt intresse för Hollywood, ett aningen mindre intresse för Wall Street och är så gott som totalt ointresserade av Pentagon. Vilket är synd för Pentagon har ett minst lika stort inflytande på USA:s utrikespolitik som State Department, Wall Street eller Hollywood ( som står för en stor del av USA:s mjuka makt i världen).

USA har ingen militär ÖB eftersom det är presidenten som är USA:s ÖB, men i realiteten är det chefen för USA:s Joint Chiefs of Staff som är USA:s ÖB, med ett undantag, se nedan.

USA:s generalstabschef basar över chefen för armén, flottan, flyget och den helt onödiga marinkåren. Men eftersom han inte är ÖB så har han inte operativ ledning över USA:s stridskrafter i fält. Det har presidenten, och i realiteten cheferna för de olika militärkommandona, som amiral Mike Mullen var lågmäld och mycket framgångsrik och satt som vanligt är i fyra år.

General Dempsey är av samma typ som Mullen, lågmäld, välutbildat med en Fil Lic i engelska och en till i militärkunskap. Han slog ut den mer färgstarka vicechefen James Cartwright, som inte bara vägrade att följa den strikta Pentagon-hierarkin, utan dessutom var tillhörde marinkåren, som allmänt anses vara avsevärt mindre intelligenta och mer skjutglada än de andra vapenslagen. Amiralerna anses vara intelligentast, tätt följda av flygvapnet, sen armen och allra sist alltså marinkåren, som f.ö. lätt skulle kunna införlivas i armen.

New York Times’ Thom Shanker beskriver general Dempsey
Obama Expected to Name Army’s Leader to Head Joint Chiefs

Continue reading

Den blinde guden, eller USA och den Globala Uppvärmningen

Published by:

Vad USA ser istället för den globala uppvärmningen

När Texas tidigare i år drabbades av en av de värsta torkperioder i delstatens historia, så bad Texasguvernören Rick Perry och tusentals Texasbor, som inte tror på den globala uppvärmingen eftersom den inte står något om den i Bibeln, till gud för om regn: Rick Perry: Praying for Rain, Ignoring Climate Science.

Tidigare i år, när den federala National Oceanic and Atmospheric Administration , USA:s SMHI om man så vill, försökte driva igenom en omorganisation som skulle ha gett bättre klimatprognoser för företag, medborgare och lokala regeringar, så blockerade planen av republikanerna i representanthuset. Idén hade sitt ursprung hos Bush-administrationen, den hade fått starkt stöd av en utomstående granskningspanel och skulle inte ha kostat något utöver NOAAs ordinarie budget. Men republikanerna kongressen, av vilka många förkastar den överväldigande vetenskaplig opinionen om den globala uppvärmningen, brännmärkte planen som ett försök av Obama-administrationen att starta en “propaganda”-organisation om klimatet.

Justin Gillis skriver i en högintressant artikel i New York Times om hur kostnaderna för den globala uppvärmningen nu stiger dramatiskt för det amerikanska samhället, samtidigt som forskning om klimatet förhindras: Climate Scientists Hampered in Study of 2011 Extremes – NYTimes.com

Continue reading