Politik

C.P. Snow, De Två Kulturerna, FRA, Big Data och hotet mot det öppna samhället

Den brittiske fysikern , romanförfattaren och administratören C.P. Snow, som dog 1980, är idag känd för sin bok The Two Cultures från det Kalla krigets dagar. För att citera Wikipedian:

De två kulturerna är ett begrepp som myntades 1959 av C.P. Snow i en föreläsning vid Cambridge University som senare publicerades som en bok. Han ansåg att mänskligheten gick att dela upp i två huvudkategorier: “Scientists” (positivister, modernister) och “litterärt intellektuella”. Enligt honom var de förra framåtskridande, medan de senare var tillbakablickande. Snow menade att kommunikationen mellan de två grupperna, som tidigare hade varit livaktig, hade upphört och menade att detta var ett problem.

Nu var handlade Snows test inte bara om att konstatera ett förmodat faktum, utan, som Peter Dizikis har konstaterat i en mycket insiktsfull artikel i New York Times, år 2009, i vilket fall föredraget och boken hade varit rätt ointressant, utan om faran för att de ekonomiska skillnaderna mellan den industrialiserade första världen och den fattiga tredje världen kommer att öka och resultera i en katastrof.

Our Two Cultures

So why did Snow think the supposed gulf between the two cultures was such a problem? Because, he argues in the latter half of his essay, it leads many capable minds to ignore science as a vocation, which prevents us from solving the world’s “main issue,” the wealth gap caused by industrialization, which threatens global stability. “This disparity between the rich and the poor has been noticed . . . most acutely and not unnaturally, by the poor,” Snow explains, adding: “It won’t last for long. Whatever else in the world we know survives to the year 2000, that won’t.” (For some reason, Y2K predictions and Snow did not mix well.) Thus Snow, whose service in World War II involved giving scientists overseas assignments, recommends dispatching a corps of technologists to industrialize the third world.

Nu gick det som bekant inte riktigt som Snow hade fruktat, globaliseringen ledde till en utjämning av levnadsstandarderna mellan den tredje och första världen, alltför långsamt kanske, men ändå.

Så har Snow något att lära oss idag, 52 år efter det att han först lade fram sin tes på Cambridge University?

Jag tror det och jag tror att vi idag har en snabbt växande klyfta mellan två grupper av människor. Å ena sidan de människor som på sin höjd kan mejla och texta, och bland dom kan vi tyvärr räkna de allra flesta riksdagsmän och politiska beslutsfattare, och å den andra de IT-specialister som nu håller på att bygga upp det moderna globaliserade IT-samhället helt utan insyn från helt okunniga politiker och en helt oförstående allmänhet.

Och det inte bara det, det är inom IT och vetenskap som de framtida jobben kommer att finnas, och allteftersom datorer och avancerade datarutiner tar över ständigt nya jobb så kommer antalet jobb som kan utföras av data-okunniga människor att snabbt krympa.

Och som Occupy Wall-street-rörelsen har demonstrerat, så kommer livet för de lågutbildade att bli rent jäkligt i framtiden.

Det här är något helt nytt i världshistorien. Det har alltid funnits jobb för de som är mer praktiskt än intellektuellt lagda. Men så kommer det inte att bli i framtiden. Jobbarna håller snabbt på att ersättas av datorer och automatiserade datarutiner, och inte bara jobbarna, allt fler kontorsjobb håller också på att automatiseras. Det här är en unik händelse i världshistorien, och konsekvenserna för den som inte har en utbildning som inte kan automatiseras kommer att bli katastrofal.

Och det finns inga säkra nischer. Det är ett lopp mellan oss och datorerna som ständigt nafsar oss i hälarna.

Inte en speciellt positiv framtidsvision kanske, men det var inte Snows ursprungliga varning heller. Då handlade det om den moderna vetenskapsbaserade industrin och tredje världen.
Idag handlar det om oss i första världen och ett snabbt krympande antal jobb för de IT-okunniga parat med det faktum att den personliga integriteten krymper som en snögubbe på våren, trots regeringen Reinfeldts försäkringar om motsatsen, just för att ingen är insatt i den moderna IT-teknologin.

Nu tror jag på ett lyckligt slut, men endast om vi inser vad som är på gång och suddar ut skillnaden mellan de två kulturerna så att IT-kunskaper och då speciellt programmering likställs med utländska språk som man lär sig i skolan från årskurs fyra eller så.

Åsikter?

Axplock från den nordiska pressen:

News,ITavisen.no, ITavisen.no, ITavisen.no, ITavisen.no

[tags]C.P. Snow, De Två Kulturerna, FRA, Massavlyssning, Datormolnen [/tags]