Politik

Oakland Athletics, Moneyball och Big Data, vad händer när datorerna börjar fatta beslut för oss människor?

Big Data har blivit ett av de mest använda modeorden inom IT de senaste året. Big Data handlar om de gigantiska datamängder som genereras i realtid, det är viktigt. på Facebook, Twitter, på Wall Street, sjukhus, av FRA:s massavlyssning, mm mm. Hand i hand med Big Data går avancerade datorprogram med förmågan att analysera informationen som döljs i Big Data.

Filmen Moneyball handlar om hur en tränare för baseballagen Oakland Athletics här i Silicon Valley använder analythicgs, vilket är vad man kallar analysen av stora datamängder, för att bygga upp ett vinnande lag.

Big Data är det hetaste ämnet inom IT-kretsar överhuvudtaget här i Silicon Valley just nu och det är knappast förvånande med tanke på hur snabbt industrin håller på att anamma den nya teknologin.

Datorbaserade beslutsfattning kommer att användas mer och mer inte bara inom sjukvården utan också inom nationalekonomin, inom världspolitiken, vetenskapen, meteorologin, brottsbekämpningen mm mm.

Dennis K Berman skriver i Wall Street Journal om hur analysen av gigantiska mängder med realtids-data nu blir allt vanligare: Data Analytics: So, What’s Your Algorithm? – WSJ.com

Computer systems are now becoming powerful enough, and subtle enough, to help us reduce human biases from our decision-making. And this is a key: They can do it in real-time. Inevitably, that “objective observer” will be a kind of organic, evolving database. These systems can now chew through billions of bits of data, analyze them via self-learning algorithms, and package the insights for immediate use.

Neither we nor the computers are perfect, but in tandem, we might neutralize our biased, intuitive failings when we price a car, prescribe a medicine, or deploy a sales force. This is playing “Moneyball” at life.

Man kan säga att hela det globaliserade kunskapssamhället alltmer vilar just på Big Data som genereras av miljarder RFID-baserade censorer på allt från gas, olje och vattenledningar till digitalkameror, medicinska instrument, satelliter mm. Alla dessa data kan idag alltså analyseras mer eller mindre noggrant med hjälp av avancerade datorsystem, som dom som FRA använder för att massavlyssna hela svenska folket. Men liknande system används även på ett mer positivt sätt inom sjukvården för att hitta patienter som befinner sig riskzonen för olika sjukdomar.

Idag är dessa analyssystem hjälpredor till mänskliga beslutsfattare, men allteftersom datasystemen blir alltmer avancerade så kommer det att bli svårare och svårare för människan att kunna avgöra om datorerna beslut är de optimala. Vi håller snabbt på att bli alltmer beroende på¨beslut fattade av datorer som har förmågan att tröska igenom gigantiska datamängder, betydligt mer än vi någonsin själva kan analysera.

Det är så som autopiloter, datorschack och det lilla Go-spel som jag kör i mobilen när jag spelar det japanska Go-spelet fungerar.
Det här är en historisk utveckling som jag redan har skrivit en hel del om, och som jag kommer att skriva ännu mer om under 2012, som verkar bli ett verkligt kanonår för Big Data.

Axplock från den nordiska pressen:

NyTeknik – Senaste nytt,
ITavisen.no

[tags] Online Privacy , Cybersecurity , Internet , Big Data , Data , Nstic , Privacy , Trust Framework , Technology News, Big Data Hadoop, Hadoop, NoSQL, NoSQL Big Data, Bid Data Analytics, Google Map Reduce, Moneyball, Oakland Athletics[/tags]

One thought on “Oakland Athletics, Moneyball och Big Data, vad händer när datorerna börjar fatta beslut för oss människor?

  1. Daniel

    Läser noga allt du skriver om Big data och Analytics, mitt arbete drar sig nämligen mer och mer åt det hållet och har t.o.m. använt en del av dina källor Lennart till att påverka kollegor runt om kring mig i det riktiga i detta.

Comments are closed.