Politik

Daily Archives: January 30, 2012

Amazons DynamoDB gör Big Data till en datormolnservice

Published by:

Big Data har blivit ett av de mest använda modeorden inom IT de senaste året. Massiva mängder data som genereras av ett samhälle som är alltmer beroende av datorn måste kunna behandlas och analyseras av avancerade dataprogram.

Det finns vissa honnörsord som man måste känna till på det här området. Och för att förstå honnörsorden gäller det att inse att för att hantera stora datamängder så måste man använda hundratals eller tusentals billiga datorer som körs parallellt.

Googles Map Reduce var först på plan, och används närhelst vi googlar, tätt följd av Apache Hadoop som är en öppen Kod-implementation av Googles Map Reduce.

De flesta som sysslar med Big Data, eller Massdata som vi kan kalla det på svenska, använder Hadoop.

Ett annat viktigt begrepp är NoSQL-databaser, dvs databaser som inte använder databasspråket SQL som hittills has varit det förhärskande databasspråket.

Och två av de viktigaste NOSQL-databaserna är Mongo DB och Couch DB

Doug Henderson skriver på Techweb om hur Amazons nya DynamoDB-service nu skakar om i Big Data-världen: Amazon DynamoDB: Big Data’s Big Cloud Moment ::Brought to you by TechWeb

Continue reading

De sociala nätverkens framsida och baksida, Lori Andrews bok I Know Who You Are and I Saw What you Did

Published by:

Isikten om att de sociala nätverken på webben, och främst då Facebook, inte enbart är något positivt utan också för mig sig allvarliga problem för den som inte vill utlämna hela sitt privatliv till marknadsföretag, myndigheter och omvärlden, har vuxit fram först under de senaste åren.

En av dom som har försökt att kritisera den sockersöta bild av Internet och de sociala nätverkens möjlighet att störta totalitäre regimer som har dominerat vår föreställningsvärld är den inte helt okände Evgeny Morozov, känd för sin bok The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom.

Så det är passande att det är Evgency Morozov som recenserar Lori Andwews bok I KNOW WHO YOU ARE AND I SAW WHAT YOU DID Social Networks and the Death of Privacy som mest verkar vara ett hastverk av en inte speciellt kunnig person. Det här är ett rätt typiskt fall av en bok som är viktig för den fråga den tar upp snarare än för de lösningar den presenterar: I Know Who You Are and I Saw What You Did – Social Networks and the Death of Privacy – By Lori Andrews – Book Review – NYTimes.c

Continue reading