Politik

De sociala nätverkens framsida och baksida, Lori Andrews bok I Know Who You Are and I Saw What you Did

Isikten om att de sociala nätverken på webben, och främst då Facebook, inte enbart är något positivt utan också för mig sig allvarliga problem för den som inte vill utlämna hela sitt privatliv till marknadsföretag, myndigheter och omvärlden, har vuxit fram först under de senaste åren.

En av dom som har försökt att kritisera den sockersöta bild av Internet och de sociala nätverkens möjlighet att störta totalitäre regimer som har dominerat vår föreställningsvärld är den inte helt okände Evgeny Morozov, känd för sin bok The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom.

Så det är passande att det är Evgency Morozov som recenserar Lori Andwews bok I KNOW WHO YOU ARE AND I SAW WHAT YOU DID Social Networks and the Death of Privacy som mest verkar vara ett hastverk av en inte speciellt kunnig person. Det här är ett rätt typiskt fall av en bok som är viktig för den fråga den tar upp snarare än för de lösningar den presenterar: I Know Who You Are and I Saw What You Did – Social Networks and the Death of Privacy – By Lori Andrews – Book Review – NYTimes.c

Andrews’s larger point is that many of our long-cherished rights have been curtailed in cyberspace, and she wants us to take them back. She argues that Internet companies are in it for the money — not to change the world, as many of them claim — and that their customers are in the dark as to what happens to their personal information. We may be getting more choices and controls over our data, but this doesn’t always help. “Your right to control is currently being diluted by the sheer number of things you have to do to exercise it,” Andrews writes. So far, so good. Encouraging Internet users to demand respect from governments and corporations, Ralph Nader style, seems a sensible idea. But it’s not new. Andrews shows little interest in existing Internet social movements, and glosses over their continuing campaigns to promote digital rights. The European political scene is already changing thanks to the Pirate Party (which campaigns on an agenda similar to Andrews’s), while numerous other groups, from the Anonymous movement to the Chaos Computer Club in Germany, draw attention to vulnerabilities in data protection. Andrews mentions none of this.

Själv använder jag inte Facebook men däremot den professionella sajten LinkedIn, mest för att alla IT-ingenjörer här i Silicon Valley använder den. Jag delar inte Evgenvy Morozov skepsis mot sociala nätverk och Internet som en faktor som kan störta diktaturer. Orsaken är att jag är bättre insatt i kinesiska förhållanden är vad Evgenvy Morozov var när han skrev boken, jag är t.o.m. med på Sina Weibo, den kinesiska mikrobloggsajten som regimen där är så orolig för och och kan följa diskussionerna där. Weibo spelar idag en allt större roll för den samhällskritik som nu håller på att växa fram i det kinesiska samhället.

Sociala nätverk är här för att stanna, dom utvecklas i allt snabbare takt och det vore mycket underligt om de inte påverkade samhället. Att det finns avigsidor när man delar med sig av så mycket personinformation är givet, men jag tror samtidigt att de positiva faktorerna är klart överlägsna de negativa.

Vi får också komma ihåg att Facebook startades så sent som år 2004 och Twitter år 2006. Så de sociala nätverken är inte mer än åtta år gamla.

Det är ganska märkligt att om man skulle träffa någon som legat i dvala sen 2004 så skulle dom inte ha den minsta ide vad vi pratade om om vi nämnde sociala nätverk.

Axplock från den nordiska pressen:

SvD – Senaste nytt

[tags]Facebook, Twitter, LinkedIn, Sina Weibo, Sociala nätverk,Evgenvy Morozov, Lori Andrews [/tags]