Politik

Daily Archives: February 1, 2012

Måste Läsas i skuggan av presidentvalet i USA: Francis Fukuyamas The Future of History. Can Liberal Democracy Survive the Decline of the Middle Class?

Published by:

Francis Fukuyamas tidigare bok The End of History, från 1992.

Sanford-professorn Francis Fukuymama är mest känd för sin bok The End of History and The Last Man från 1992 som har sammanfattats så här:

“What we may be witnessing is not just the end of the Cold War, or the passing of a particular period of post-war history, but the end of history as such: that is, the end point of mankind’s ideological evolution and the universalization of Western liberal democracy as the final form of human government.

Fukuyama har nu skrivit en synnerligen viktig artikel i den ansedda amerikanska utrikespolitiska tidskriften Foreign Affairs där han tar upp frågan om medelklassens tillbakagång och urholkning och ställer den utomordentligt viktiga frågan hur det kommer att påverka demokratin i världen och speciellt i USA: The Future of History. Can Liberal Democracy Survive the Decline of the Middle Class? | Foreign Affairs

Continue reading

Studera datavetenskap på Stanford University i Silicon Valley, från Sverige och gratis!

Published by:

Klicka på bilden.

När Stanford gav en kurs i Artificiell Intelligens förra året så överträffade resultatet alla förväntningar.

Så i år har Stanford, ett av USA:s och världens absoluta toppuniversitet utökat antalet kurser man kan ta på webben, med bl.a. entreprenörskap, anatomi, gröna byggnader, informationsteknologi, datavetenskap,algoritmer, datasäkerhet, kryptograf, mm.

Se mer på den här länken.
Det här är en rent revolutionerande satsning, speciellt med tanke på att Stanford faktiskt är ett privatuniversitet utan minsta anledning att göra något för de breda massorna.

Ett annat liknande initiativ är Sebastian ThrunsUDacity där man bl.a. kan lära sig att bygga en robotbil.

[tags] Stanford, Silicon Valley, Stanford gratisklasser[/tags]