Politik

Studera datavetenskap på Stanford University i Silicon Valley, från Sverige och gratis!

Klicka på bilden.

När Stanford gav en kurs i Artificiell Intelligens förra året så överträffade resultatet alla förväntningar.

Så i år har Stanford, ett av USA:s och världens absoluta toppuniversitet utökat antalet kurser man kan ta på webben, med bl.a. entreprenörskap, anatomi, gröna byggnader, informationsteknologi, datavetenskap,algoritmer, datasäkerhet, kryptograf, mm.

Se mer på den här länken.
Det här är en rent revolutionerande satsning, speciellt med tanke på att Stanford faktiskt är ett privatuniversitet utan minsta anledning att göra något för de breda massorna.

Ett annat liknande initiativ är Sebastian ThrunsUDacity där man bl.a. kan lära sig att bygga en robotbil.

[tags] Stanford, Silicon Valley, Stanford gratisklasser[/tags]