Politik

Släng stetoskopet, den digitala sjukvårdsrevolutionen: Eric Topols viktiga The Creative Destruction of Medicine

Klicka på bilden.

Det finns en viktig historisk gräns mellan samhället som det var på sten, brons och järnåldern och sen före och efter den industriella revolutionen på 1700 och 1800-talet.

Allt tyder på att den digitala revolutionen, när all information och alla data digitaliseras så att dom kan behandlas med datorer, kommer att bli oändligt mycket mer omvälvande än någon tidigare revolution i mänsklighetens historia.

Ett område som redan håller på att förändras till oigenkännlighet är medicinen, där vi idag snabbt övergår till elektroniska sjukjournaler, digitala instrument och banbrytande DNA-analys som kommer att göra att den mänskliga medellivslängden inom några decennier kommer att pressas uppåt så lång som överhuvudtaget är möjligt.

Scott Gottlieb från tankesmedjan American Enterprise Institute recenserar en bok av den amerikanska kardiologen och genetikern Eric Topol som länge har arbetat på den kända Cleveland Clinic. Boken dokumenterar hur den nya elektroniska medicinen fungerar : Digital Doctoring
The digital revolution can spur unprecedented advances in the medical sciences, argues Eric Topol in “The Creative Destruction of Medicine.”

Among the most common reasons why people come to an emergency room are bouts of heart failure or pneumonia. Sometimes they have a touch of both.
When I was doing my residency 10 years ago, we often struggled to distinguish swiftly one illness from the other. We ended up treating a lot of people for both ailments, until we could sort out later which was the primary culprit.

Over the past decade, the way that doctors approach this common clinical dilemma has been transformed with a simple innovation.

A blood test for B-type Natriuretic Peptide (BNP), which is secreted by weakened heart muscle, can help distinguish between the two conditions.

Another improvement in recent years: Doctors are replacing their stethoscopes with inexpensive, hand-held ultrasound scanners that can detect a failing heart right in the ER.

Such innovations are just the beginning of a transformation of medicine, says Eric Topol in “The Creative Destruction of Medicine.”

Dr. Topol, a prominent cardiologist and geneticist, envisions a technology-enhanced future where new tools are integrated into diagnosing and treating patients, transforming the handling of common medical problems.

Topol beskriver också hur man idag kan klassificera patienter baserat på deras DNA och sen sätta in medicinering mot t.ex. diabetes baserat på vilken DNA-grupp som patienten befinner sig i. Just möjligheten att klassificera patienter i olika DNA-grupper är en historisk utveckling bara det.

Besläktat med det är något jag skrivit om tidigare, hur man i Toronto i Kanada låter datarutiner automatiskt läsa igenom alla elektroniska sjukjournaler i jakt på kvinnor som har haft bröstcancer och som har döttrar i 30 och 40-års åldern som ännu inte har haft mammografi. Träffar man på en sån skickar man automatiskt ut en inbjudan till att ha mammografi på en närliggande klinik. Ingen sköterska eller läkare är inblandad fram tills själva undersökningen.

Ett paradexempel på hur automatiserade datarutiner räddar liv.

En rörelse som växer så det knakar här i Silicon Valley är to Quantified Self som idag har expanderat över hela världen, bl.a. till Helsingfors, och som består av människor som använder digitala mätinstrument för att ständig mäta sitt blodtryck, hur länge dom sover, vad dom äter, blodsockerhalten mm, i ett försök att förbättra sin hälsa.

Även om Eric Topols bok kanske inte innehåller något riktigt nytt för oss som jobbar på det här området så är det en mycket bra sammanställning av den allra senaste utvecklingen inom sjukvården idag.

Läs boken!

US. Department of Health and Human Services, California Department of Public Health, California Department of Healthcare Services, Patient Protection and Affordable Care Act

[tags]Eric Topol, the Creative Destruction of Medicine,Health Care Bill, SjukvÃ¥rd i USA, Sjukförsäkring i USA, Amerikanska sjukhus, Sjukhus i USA, Mayo Clinic,Massachusetts General Hospital, Johns Hopkins Hospital,Kaiser Permanente, Cleveland Clinic, Stanford Bio-X, Stanford, Hospital, Health 2.0,Patient Protection and Affordable Care Act, Quantified Self, Keas, HealthTap[/tags]