Politik

Neurovetenskap och Sebastian Seuns intressanta bok Connectomics

Kosmologi, läran om universums struktur och neurovetenskap, läran om den mänskliga hjärnans struktur är de två mest fundamentala forskningsområdena som överhuvudtaget existerar.

Sebastian Seung, som är professor i Computational Neuroscience på MIT är en av de vetenskapsmän som arbetar med att kartlägga hur hjärnan processar de kopplingar som gör att vi kan tänka.

Vi vet för länge sedan Santiago Ramón y Cajals bilder på hjärnan kring sekelskiftet 1901 hur hjärnan ser ut, in vitro.

Men hur fungerar den levande hjärnan, hur ser de neuron-nätverk som vi vet existerar i hjärnan egentligen ut, de nätverk som skickar information kors och tvärs genom hjärnan och som bl.a. är grunden för vårt medvetande?

Det är för att studera den frågan som en ny gren av neurovetenskapen, Connectomics , har vuxit upp, ett forskningsfält som lovar att ge oss den slutliga insikten i hur hjärnan fungerar i realtid.

Daniel J. Levitin, professor i psykologi och neurovetenskap vid McGill University i Montreal och som har skrivit boken This Is Your Brain on Music, recenserar Sebastian Seuns bok Connectomics i Wall Street Journal: The Ultimate Brain Quest
Deciphering how human thought works is mind-bendingly difficult, but researchers now know where to start.

The human brain contains 100 million neurons, and each neuron makes thousands of connections on average. If we assume that each distinct connection pattern gives rise to a distinct brain state—like the effervescent sensation after that first kiss—the number of brain states exceeds the number of known particles in the universe. Your experiences, memories, personality and thoughts are thus encoded in the ways your neurons connect to one another. The next big frontier is mapping those trillions of neural connection patterns to their brain states. By observing a particular network of neurons firing, researchers should know (in theory) whether you are thinking about love or money, beer or burgers.

The associational networks of your brain determine to a large degree how you understand the world and your place in it.

Med tanke på att vi snart kommer att kunna få en komplett DNA-test för under tusen dollar så är det rätt spännande att neurovetarna nu också dom gör framsteg. Det verkar nu som om vi på sikt kommer att kunna kartlägga hur vi tänker och speciellt hur vårt medvetande är uppbyggt.

En ´helt omvälvande vision. Kommer vi t.ex. då att kunna skapa någon slags symbios mellan datorn och den mänskliga hjärnan? Kommer datorerna på sikt att bli smartare än den mänskliga hjärnan på olika nisch-områden och vad kommer det att få för effekt på samhället?

Mycket spännande visioner.

Axplock från den nordiska pressen:

SvD – Senaste nytt

[tags] [/tags]

One thought on “Neurovetenskap och Sebastian Seuns intressanta bok Connectomics

  1. Marcin

    Det intressanta är att generna som styr bildningen av hjärnceller är samma hos både chimpans och människa. Den enda skillnaden är att samma gen hos människan aktiveras ett par gång extra och därmed ger upphov till att fler hjärnceller bildas under hjärnans utveckling.
    Frågan är om vi i framtiden kan styra detta förlopp på sådant vis att det ger ett ökning av antalet hjärnceller utan kraftiga biverkningar för hjärnan eller dess innehavare i övrigt.

Comments are closed.