Politik

Amerikanerna upptäcker det finländska skolsystemet är bättre än det amerikanska

Finländskt klassrum.

Vad är likheten mellan amerikaner och nordkoreaner? Jo båda är helt och totalt övertygade om att de bor i världens absolut bästa samhälle. Vilket inte är sant, men eftersom amerikanska medier sällan rapporterar om utländska samhällen, så är de allra flesta amerikaner helt omedvetna om att européerna t.ex. ofta har längre semester, bättre sjukvårdssystem, högre levnadsstandard, högre medellivslängd, bättre bredband, ett bättre socialt skyddsnät, föräldraledighet, VAB, osv, osv.

För amerikanerna, precis som för nordkoreanerna, så lever européerna, för att ta dom som exempel, i totalitära socialistiska stater med en levnadsstandard som inte ens kommer i närheten av den amerikanska.

När man nu försöker rädda den sedan decennier krisdrabbade amerikanska skolan så har dock amerikanerna börjat vända sig utomlands.

Det är inte första gången man har gjort det. Diane Ravich skriver i New York Review of Books hur man på 1960-talet såg den brittiska skolan som en förebild, för att sen på 1980-talet studerade den japanska skolan. Men nu har man alltså hittat den finländska skolan: Schools We Can Envy by Diane Ravitch | The New York Review of Books

Faced with the relentless campaign against teachers and public education, educators have sought a different narrative, one free of the stigmatization by test scores and punishment favored by the corporate reformers. They have found it in Finland. Even the corporate reformers admire Finland, apparently not recognizing that Finland disproves every part of their agenda.

It is not unusual for Americans to hold up another nation as a model for school reform. In the mid-nineteenth century, American education leaders hailed the Prussian system for its professionalism and structure. In the 1960s, Americans flocked to England to marvel at its progressive schools. In the 1980s, envious Americans attributed the Japanese economic success to its school system. Now the most favored nation is Finland, and for four good reasons. First, Finland has one of the highest-performing school systems in the world, as measured by the Programme for International Student Assessment (PISA), which assesses reading, mathematical literacy, and scientific literacy of fifteen-year-old students in all thirty-four nations of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), including the United States..

Idag kan USA strunta i sina egna skolbarn och pressa ner skolbudgetarna och sen istället importera färdigutbildade studenter från andra länder direkt till sina universitet. För varje färdigutbildad student, som man alltså får gratis så spar man in flera miljoner. Att man samtidigt tvingar miljoner dåligt utbildade amerikanska barn in i fattigdom är ingenting man verkar bry sig om.

Istället går dagens amerikanska skolpolitik ut på att testa lärare och ställa krav på att eleverna når vissa resultat, s.k. bench marks, oavsett hur litet resurser man har till sitt förfogande. De lärare som inte uppfyller kraven ska sparkas.

Det intressanta med att man uppmärksammar den finländska skolan är inte i första hand att man nu vill söka inspiration utifrån, det har man som sagt gjort tidigare om än på ett ineffektiv sätt, utan att man faktiskt har börjat inse att det finns andra samhällssystem som slår det amerikanska. Och det kan ha det positiva med sig att amerikanerna börjar anamma innovationer och nytänkande från andra länder.

Och det skulle utan tvekan kunna leda till en revolution i USA.

Axplock från den nordiska pressen:

Nyheter – Nyheter,Nyheter – Nyheter, svt.se – Nyheter Sverige, svt.se – Nyheter världen, Debatt – Debatt – hem, Debatt – Debatt – hem, Aftonbladet: Sveriges nyhetskäl
[tags] Skolor i USA, High School, Amerikanska skolor,, Finland USA, Finland USA skolor [/tags]