Politik

Nyttiga IT-kunskaper: Lär dig Redis och NoSQL-databaser snabbt och gratis

Klicka på bilden

Big Data är ett av de hetaste modeorden inom IT just nu. Och hand i hand med Big Data går NoSQL-databaser som främst då kanske Hadoop, men också MongoDB, CouchDb och en liten intressant databas som heter Redis och som på kort tid har blivit mycket populär.

Att installera Redis är busenkelt på Ubuntu och inte mycket svårare på Windows.

Vi öppnar ett terminalfönster på Ubuntu, skriver in sudo apt-get install redis-server efter några sekunder, inte minuter, är Redis installerat, både servern och klienten. Inte bara det, Redis har redan startat.

Vilket är enkelt att teste. Vi skriver redis-cli ping på kommandlinjen och får snabbt tillbaks ett PONG. Vilket betyder att allt är klart.

För den som vill köra Windows har Dušan Majkić skapat en mycket fin Redis-implementation för Windows.

Så vad kan vi göra med Redis? Ett bra ställe att börja läsa om Redis är med Karl Seguins lilla finna The Little Redis-book som finns på nätet.

Redis kommer med en redis.conf file och där man bl.a. kan bestämma vilken IP-adress man ska köra Redis på. Så jag startar Redis på en av mina datorer och sen en klient på en annan dator. För att klienten ska kontakta servern så skriver jag redis.cli -h 192.168.179.6 eller var jag nu har servern.

Nu kan jag lägga ut s.k. tag value-par, t.ex en lista på usabloggens läsare så här: set readers:usabloggen “(one, two,three)”
OK
redis> get readers:usabloggen “(one, two, tree)”
redis>

Vi kan nu också starta Redis på andra datorer och hämta hem den här informationen.

Men det här är bara början. Jag kan också sätta upp s.k. pub/sub mellan olika datorer. Dvs jag kan publicera data på en kanal som jag andra Redis-användare sen kan prenumerera på.

Det går också att skriva en konceptuell Twitter-klone i Redis.

Det viktigaste med Redis är att den är supersnabb eftersom den sparar alla data i datorns minne och inte på disk, även om det går att också spara på disken.

Det går också lätt att koppla upp klienter för datorspråk som Ruby on Rails, Python och PHP till Redis. Jag har själv gjort det med PHP och även det är mycket enkelt.

För den som vill börja lära sig litet av den nya webbteknologin sår är Redis som min ungdoms Mekano, ett enkelt litet verktyg som man kan lära sig en massa nyttigt från.

Om någon skulle råka jobba med Redis så säg gärna till.

Mer om de andra NoSQL-databasera senare.

Axplock från den nordiska pressen:

SvD – Utrikes, Computer Sweden 20 senaste nyhet, Computer Sweden 20 senaste nyhet, Computer Sweden 20 senaste nyhet, Computer Sweden 20 senaste nyhet, VG RSS

[tags]Online Privacy , Cybersecurity , Internet , Big Data , Data , Nstic , Privacy , Trust Framework , Technology News, Big Data Hadoop, Hadoop, NoSQL, NoSQL Big Data, Big Data Analytics, Google Map Reduce, Amazon Dynamo DB, Redis[/tags]