Politik

Daily Archives: April 16, 2012

Nyttiga IT-kunskaper: vi installerar Sinatra på Windows och kör Heja Världen

Published by:

Klicka på boken.

Jag har skrivit om den lilla intressanta distribuerade NoSQL och öppen-kod-databasen Redis, som bl.a. används av det inte helt okända IT-företaget Instagram, nyss uppköpt av Facebook för en miljard dollar: Nyttiga IT-kunskaper: Lär dig Redis och NoSQL-databaser snabbt och gratis>.

Ett annat intressant och matnyttigt verktyg är Sinatra, ett s.k. domänspecifikt (DSL) ramverk kring Ruby-språket som gör det enkelt att snabbt skriva ihop små Webb-applikationer. Om man så vill så kan man säga att det är en förenklad version av det välkända och vitt spridda ramverket Ruby On Rails fast utan MVC-konceptet.

Sinatra används bl.a. av Apple, BBC, den Britiska regeringen, LinkedIn, Engine Yard, Heroku, GitHub, och Songbird, och Heroku har stått för finansieringen av projektet.

Heroku är f.ö. en mycket, ok inte mycket, oerhört, populär datormolnbaserad utvecklingsplattform som ägs av Salesforce.com.

Continue reading

Wall Street Journal Data Transparency Weekend: tidningspressen, Big Data, öppna gränssnitt, hackathon och sociala nätverk

Published by:

Klicka på bilden.

När webben kom och tidningarna började etablera sig på webben så insåg man snart att man befann sig i en helt ny situation. Plötsligt gällde det att få de tidigare så passiva läsarna att kommentera på artiklar, och inte minst att förse tidningarna med gratis bildmaterial genom att mejla in bilder om man “befann sig på plats” var det nu kunde vara nånstans, från Kabul till Kebnekaise. Befinner du dig på semester i Kabul så mejla oss!

Men nu gäller det inte längre bara en massa turister som är ute på kombinerad sol och kärlekssemester. Nu har tidningarna börjat inse att vi lever i en värld av Big Data och att det gäller att knyta till sig programmerare och IT-ingenjörer och få dom att skriva program åt tidningen. M.a.o., allihop i kör nu: “det handlar om hackathons”

Hackathons har plötsligt blivit tokpopulära här i USA, alla ska arrangera hackathon, allt från städer till företag till sjukhus. Alla med data vill plötsligt locka till sig en massa hackare som kan skriva gratisprogram under ett par dar mot gratis pizza och Red Bull och en klapp på axeln när de är klara.

Wall Street Journal är mig veterligen den första tidningen i världen som har arrangerat sin egen hackathon: Developers, you’re invited to join us in helping build free Web tools that promote data transparency and control

Continue reading

Sex, samlevnad och högavlönade kvinnor i USA: Liza Mundys intressanta bok: The Richer Sex

Published by:

Trots att den svenska feminismen hämtade sin inspiration från feminismen här i USA, och trots att p-pillret även det uppfanns i USA, så är USA fortfarande ett betydligt mer patriarkaliskt land än t.ex. Sverige. Ett bra exempel är när den republikanska presidentkandidaten Michele Bachmann vars kvinnosyn kanske inte direkt skulle passa in bland dagens svenska feminister:

Bachmann said her husband had told her to get a post-doctorate degree in tax law. “Tax law? I hate taxes,” she continued. “Why should I go into something like that? But the lord says, be submissive. Wives, you are to be submissive to your husbands.'”

Men trots det så har USA:s kvinnor gjort stora framsteg på jämlikhetsfronten, så stora t.o.m. att det amerikanska patriarkatet för första gången nu hotas av att allt fler kvinnor med högre lön än sina män.

Frågan nu är hur den här trenden, om den fortsätter, kommer att påverka det amerikanska samhället, som fortfarande är betydligt mer patriarkaliskt än det svenska.

Continue reading