Politik

Daily Archives: April 17, 2012

Nyttiga IT-kunskaper: Ruby Rack, och den kambriska IT-explosionen

Published by:

Klicka på Rack

Just nu genomgår den amerikanska öppna kod-marknaden en veritabel Kambrisk explosion. För den som har glömt sin geologi så var de Kambriska Explosionen: den kraftiga ökningen av komplext, flercelligt liv under en relativt kort period i början av kambrium för cirka 540 miljoner år sedan.

Vi ser precis samma sak på den öppna kod-marknaden där hundratusentals datavetare, IT-entreprenörer och programmerare skapar idel nya datorprogram som, och det här är det mest intressanta, ofta är kopior av varandra med mycket små variationer. Dvs precis som det var under den Kambriska Explosionen och precis på pricken den företeelse som har kriminaliserats av de flesta regeringar, däribland den svenska, genom allt mer drakoniska copyright-lagar.

Det är ironiskt, är det inte, att just fri kopiering, som går under namnet “Fork” är vad som har gjort den Öppna Kodrörelsen så framgångsrik.

Continue reading

Danske Palestina-aktivisten Andreas Ias hotar den israeliska armén, och får sitt rättmätiga straff

Published by:

Hotfulla pro-palestinska cykelåkare med dansken Andreas Ias i spetsen har tydligen hotat den tungt beväpnade israeliska militären genom att försöka cykla på Route 90, en motorväg som endast är tillåten för israeler och förbjuden för palestinier.

Barak Ravid and Gili Cohen rapporterar i Israeliska Haaretz: Denmark asks Israel for clarifications over beating of activist by IDF officer. Danish activist Andreas Ias denies resorting to violence before being hit in the face with an M-16 rifle by a senior IDF officer.

An IDF spokesman told Army Radio on Monday morning that there was no justification for the behavior of the officer, and that it was against IDF principles, but said there was violence on the part of Palestinian and foreign protesters, and that the video does not present the full picture of Saturday’s events.

Ira Glunts skriver om incidenten på MondoWeiss: The rifle-butting video is following a different narrative

According to Ynet the incident occurred on Saturday. The activists who numbered between 60 and 200 according to differing reports were attempting to bicycle on Route 90, the main north/south artery in the Jordan Valley. The road is designated for Jewish travelers only.

The cyclists and their support team were composed of internationals and Palestinians. As a result of the incident a Palestinian, a Dutch national and a Dane were hospitalized.

Men när New York Times Isabel Kershner skriver om incidenten i New York Times så är hon noga med att undvika att nämna något om Route 90 och att det är förbjudet för palestinier att färdas på den. Istället förvandlar hon det till in a bike tour organized to draw attention to the living conditions of Palestinian villagers in the West Bank.

Israeli Military Officer Suspended for Striking Activist With Rifle – NYTimes.com

Continue reading

Emmanuel Saez och Thomas Piketty, de två franska ekonomerna som uppmärksammade den växande ojämlikheten i USA

Published by:

Klicka på Baerkeley-professorn Emmanuel Saez.

Att den rikaste 1% av befolkningen redan 2007 ägde över 34% av all privategendom i USA och de fattigaste 80% av USA:s befolkning (däribland jag) fick hålla tillgodo med 15% av all privat egendom i USAWealth, Income, and Power är själva grundbulten av den amerikanska modellen som den ser ut idag. De fattigare blir allt fattigare, de rikaste blir rikare och medelklassen urholkas.

Intressant nog är det två franska ekonomer, en av dom Em,manuel Saez, verksam vid Berkeley och den andre, i Frankrike, som har uppmärksammat och mätt precis hur den amerikanska modellen nu håller på att kantra, med förödande konsekvenser för det stora flertalet av den amerikanska befolkningen.

Annie Lowrey skriver i New York Times om de två franska ekonomerna och deras insats: For Economists Saez and Piketty, the Buffett Rule Is Just a Start – NYTimes.com

Continue reading

Sex Week at Harvard, får amerikanska studenter verkligen lära sig om sex och samlevnad?

Published by:

Klicka på Sex Week at Harvard

När mina barn hade sexualundervisning i sina amerikanska skolor så stod hälften av bänkarna tomma. Föräldrarna vägrade att låta dom lära sig något så opassande.

Sexualundervisning är inte obligatoriskt i amerikanska skolor och där det förekommer så handlar det idag allt oftare om vikten av abstinens och kalla avrivningar.

Så när amerikanska ungdomar kommer in på universiteten så har många av dom endast mycket vaga aningar om sex och samlevnad, och inte minst om vilka försiktighetsåtgärder som faktiskt finns till hands för de kvinnor som inte bara vill tänka på Jesus och ta kalla avrivningar.

Douglas Quenqua skriver i New York Times om hur studenter på Harvard har arrangerat något så chockerande som en sex-vecka för att upplysa studenter om sex och samlevnad: College Students Opening Up Conversations About Sex – NYTimes.com

Continue reading