Politik

Openstack, CloudFoundry, Eucalyptus, tre spännande datormoln i öppen kod

Klicka på bilden

I skuggan av de stora datormolnen från Amazon och Rackspace, för att inte tala om Google och Microsoft så finns det tre intressanta öppen kod-moln som får allt större uppmärksamhet här i Silicon Valley.

Open Stack OpenStack är ett Infrastructure som (IaaS) projekt startat av Rackspace och NASA för snart två år sen.

Mer än 150 ledande IT-företag har anslutit sig till projektet som är byggt på öppen källkod med Apaches licens. Det finns en synnerligen aktiv s.k. Meetup-grupp kring OpenStack här i Silicon Valley som ofta anordnar s.k. install fests och hackathons.

Avsikten med OpenStack är att erbjuda alla grupper och organisationer möjligheten att skapa och erbjuda molntjänster som körs på öppen kod och vanliga Intel-servrar.

OpenStack är till för sådana som vill skapa sina egna datormoln, och ingenting som programutvecklare direkt har någon nytta av.

Sådana moln som erbjuder utvecklingstjänster och tillgång till utvecklingsmiljöer och dataspråk kallas PaaS, platform som service, och det är vad nästa datormoln, nämligen CloudFoundry är.

Klicka på bilden

Cloud Foundry är alltså ett Plattform Som Service-moln (PaaS). Det är främst skrivet i Ruby och utvecklingsarbetet sköts på cloudfoundry.org.

CloudFoundry.com körs på VMwares infrastruktur och använder dess vSphere virtualiseringteknologi.

Andra företag som Paas.io ochAppfog använder CloudFoundrys infrastruktur för att erbjuda sina kunder utvecklingsmiljöer som Ruby, Python, Java, Redis, MongoDB, Memcached osv.Som alla bör vara kände till de som eventuellt läser den här bloggen.

Eucalyptys

Klicka på bilden

Sist men inte minst Eucalyptys, som började som ett forskningsprojekt inom området högpresterande datorer (HPC) under ledning av professor Rich Wolski på University of California, Santa Barbara.

I januari 2009, grundades Eucalyptus Systems, Inc. grundades för att stödja kommersialisering av Eucalyptus-molnet.

Eucalyptus fungerar med de flesta nu tillgängliga Linux-distributioner och kan också vara värd Microsoft Windows-avbildningar. Eucalyptus stöder ett antal olika virtualiseringstekniker, inklusive VMware, Xen och KVM hypervisorer.

Eucalyptus är ett regelrätt kommersiellt startupföretag med den inte helt okände Marten Mickos som VD. Det var han som sålde MySQL till Sun Microsystems som sen köptes av Oracle.

En mycket intressant utveckling är att GitHub, det webb-baserad webbhotellet för utvecklingsprojekt som använder revisionskontrollsystemet Git, nu allt oftare ä kopplat direkt till datormoln som Heroku.

Så man börjar knacka på litet kod, säg i Ruby on Rails eller min egen favorit, Sinatra, som man spar på GitHub. Sen med ett par musklickar så ligget koden uppe i datormolnen och kan nås av hela världen.

Det är tack vare såna här högproduktiva verktyg som dagens startupföretag kan vara så makalöst produktiva. Men då är det alltså främst s.k. PaaS-Moln som gäller, dvs datormoln som tillhandahåller färdigpackade språk och tjänster och inte enbart en tom infrastrukturen.

Axplock från den nordiska pressen:

SvD – Senaste nytt,
Computer Sweden 20 senaste nyhet

[tags]Cloud Computing, Datormoln, Amazon EC2, RightScale, Amazon Cloud, Bitnami, LongJump, SalesForce,Hyve, Open Compute Project, VMWare Cloud Foundry,Google App Engine, Amazon EC2, Engine Yard, Heroku, Windows Azure Rightscale,Force.com [/tags]