Politik

Måste läsas för alla USA-intresserade: David Seehats viktiga The Myths of American Religious Freedom

Kicka på boken.

USA är det land som en överväldigande del av alla svenskar har varit i, mer än en gång, som man känner sig hemma i, och som man har åsikter om, för det mesta positiva. Det är samtidigt ett land som väldigt få svenskar egentligen känner till speciellt mycket om, bortom shopping på Femte Avenyn i New York, spel på spelautomaterna i La Vegas, rundturer i Hollywood och Disneyland, eller guidade turer bland vinodlingarna i Napadalen norr om San Francisco.

Orsaken till att så få svenskar är insatta i USA och dess historia är att det är så få amerikaner som är det. Det skrivs förvånansvärt få nydanande böcker om USA och dess historia, dvs böcker som inte följer den gängse bilden av USA och dess folk. Den allmän accepterade bilden.

En av dom som har vågat gå mot strömmen är David Sehat som är lärare i USA:s kulturella och intellektuella historia vid Georgia State University, definitivt inte ett av USA:s mest framstående universitet, inte ens i andra eller ens tredje rangen av amerikanska lärosäten.

Men det hindrar inte Sehat från att ha skrivit en synnerligen viktig, och lyckligtvis kort och välskriven, bok om The First Amendment, dvs de konstitutionella skiljelinjer som sägs existera mellan kyrka och stat i USA.

Man hade knappast trott att någonting nytt skulle kunna sägas om detta för länge sedan uttömda ämne, men David Sehat har lyckats, och med råge.

David Sehat skriver om sin bok på Huffington Post: David Sehat: The Myths of American Religious Freedom

The first myth is that of church-state separation, which claims that the First Amendment separated church and state for the protection of each from the other and the mutual prosperity of both. L…

But the First Amendment did not create the separation for which Madison and Jefferson hoped. Its religion clauses (like the rest of the Bill of Rights) did not apply to the states until 1940. Since almost all church-state issues emerged on the state level, the First Amendment did not apply. And, contrary to the myth of separation, states were free to do any number of things that surprise us today. They could pay churches out of the public treasury, as some did until well into the antebellum period. They could prosecute for blasphemy against the Christian God.

They could establish laws that favored churches as the originators of charitable institutions. They could prosecute violations of the Christian Sabbath. They could require public Bible-reading and prayer in the name of Jesus Christ in public schools. They could do all of this and more — and they did — without violating the First Amendment.

Vilket alltså visas att amerikanerna själv inte är speciellt intresserade av en kritisk granskning av sin egen historia.

Frågan vart supermakten USA är på väg, hur dess framtid möjligtvis kan se ut, är en av de viktigaste frågorna vi kan ställa oss i dag, i alla fall om vi är intresserad av vår egen samtid. David Seehats bok visar att den bild som amerikanerna har om sitt samhälle inte stämmer speciellt mycket med verkligheten, och att USA har utvecklats på ett sätt som få amerikaner ens är medvetna om.

Jag har tidigare skrivit om hur dagens yngre amerikanska historiker nu för första gången, och mycket försiktigt, har börjat avslöja den nationlmyt som ännu inte får ifrågasättas i USA, nämligen om USA:s gudagivna exceptionella status i världen: Hängmatteläsning om USA 3: Godfrey Hodgson The Myth of American Exceptionalism.

Att även en stor del av USA:s intellektuella historia också den är en myt säger rätt mycket om hur litet både vi och amerikanerna själva vet om sitt land.

Axplock från pressen:

SvD – Senaste nytt,SvD – Senaste nytt, SvD – Utrikes

[tags] Religious right, Den Kristna H?gern, Kristna i USA, Kristna i USA, David Seehat, The Myths of American Religious Freedom [/tags]