Politik

Big Data och datajournalism förändrar pressen och ger tidningarna en chans att överleva

Klicka på boken för att läsa den på webben.

Dagens datasystem fullkomligt vräker ur sig gigantiska mängder med data, s.k. ig Data eller Massdata. Det är inte bara FRA som använder dessa nästan oöverskådliga datamängder. På precis samma sätt så analyseras massdata inom vetenskapen, inom sjukvården (genom att tröska igenom anonymiserade patientjournaler), av miljömyndigheter och givetvis inom företagen. Apples makalösa framgångar handlar t.ex. om avancerad analys av deras logistik.

Och med alla dessa data så har pressen en chans att satsa på avancerad dataanalys till underlag för en helt ny slags reportage. Något som kan komma att rädda tidningarna och journalisterna som annars hotas med snar undergång.

Brittiska Guardian är ett bra exempel på en framsynt tidning som bl.a.
“använder …. Google Spreadsheet vilket innebär att människor med ett Google-konto kan ladda ner data, importera dom till sitt eget konto och göra sina egna diagram, sortera data och skapa pivottabeller eller de kan importera data i ett verktyg som de själva väljer.

För att kartlägga data vi använder Google Fusion tabeller.

Förutom Google Spreadsheets och Fusion använder vi två andra verktyg i vårt dagliga arbete. Den första är tabbleau är visualisera flerdimensionella datamängder, är den andra ManyEyes för snabb analys av data

Nu har en grupp internationella datajournalister publicerat en banbrytande bok i ämnet som är fritt tillänglig på webben, se ovan, och Mathew Ingram skriver om datajournalism på teknikbloggen GigaOm: How and why you should do data journalism

Released at the 2012 International Journalism Festival in Italy, the handbook is a collection of testimonials, tips and in-depth case studies about data-oriented journalism — and fittingly enough, the information was crowdsourced from dozens of leading practitioners of the craft, from the BBC and the Financial Times to the Chicago Tribune and the New York Times (both of whom have teams of developer/journalists who work on data-related projects). The book is being made available free of charge online under a Creative Commons license, although a printed version is also in the works from O’Reilly Media.

Orsaken till att datajournalistik skulle kunna rädda tidningarna och journalistyrket är att det kräver tekniska kunskaper i IT-teknologi och statistik, något som alltså skulle ge journalister de gedigna tekniska och kunskaper som knappast lärs ut på dagens journalisthögskolor.

Datajournalistik skulle samtidigt ge tidningarna en chans att trycka avancerad analys av olika samhällsfenomen som idag går orapporterade till förmån för kändisreportage och liknande.

Tidningarnas enda problem är att även bloggare kommer att börja data-blogga, så konkurrensen mot fria medier kommer bara att intensifieras.

Ett av de första exemplen på datajournalistik, och med mycket enkla medel, var Iraq Body Count, som visade hur viktigt det är med pålitliga data.

Pressklipp:

DN.se – Kultur/Böcker

[tags]Pressen, USA-pressen, Tidningarna i USA, USA-tidningar, Swedish newspapers, Big Data och pressen [/tags]