Politik

Neuron-styrda robotarmar, vad händer när vi kan koppla upp hjärnan till en datoriserad robot?

Går det att koppla upp hjärnan till en datoriserad robot och sen få roboten att röra en robotarm med en vattenflaska så att en helt förlamad person själv kan dricka?

Det häpnadsväckande svaret är ja, och med tanke på att den här i sanning revolutionerande upptäckten står omskriven i den brittiska vetenskapliga tidskriften Nature så rådet det inget som helst tvivel om att den är sann: Reach and grasp by people with tetraplegia using a neurally controlled robotic arm

New York Times Benedict Carney skriver om det sensationella vetenskapliga genombrottet:Paralyzed, Moving a Robot With Their Minds

The report, released online by the journal Nature, is the first published demonstration that humans with severe brain injuries can effectively control a prosthetic arm, using tiny brain implants that transmit neural signals to a computer.

Scientists have predicted for years that this brain-computer connection would one day allow people with injuries to the brain and spinal cord to live more independent lives.

Each had a tiny sensor about the size of a baby aspirin injected just below the skull, in an area of the motor cortex known to be active when people move their arms or hands. …
The sensor — a chip of silicon with 96 pinprick electrodes connecting to a patch of neurons — transmitted those neurons’ firing patterns from this imaginary movement to a computer, through a wire. The computer recorded the patterns, then translated them into an electronic command: Move left, now down, now right.

Det viktiga här är alltså att man kan få en synaps i hjärnan att kommunicera med en dator, något som öppnar helt omtumlande möjligheter inför framtiden.

Nu är det här ett litet och mycket begränsat experiment, ett experiment som mest kanske kan likna bröderna Wrights första tyngre-än-luften flygning i Kitty Hawk i North Carolina den 17:e december 17 1903.

Men precis som den flygningen så kan framstegen komma snabbare än vi kanske tror. För nu vet vi att datorn faktiskt kan kommunicera med hjärnan, och det betyder att vi i princip bör kunna vidareutveckla den kommunikationen.

Så att datorn och våra hjärnor kanske kommer att kunna leva i symbios med varandra. Så att vi kan använda datormolnen som primärminne och utveckla våra hjärnor till superhjärnor med fri tillgång till all världens kunskap?

Drömmar, javisst, men när man nu har visat att sån här kommunikation faktiskt är möjlig så är det drömmar som mycket väl kan komma att bli verkliga – inom några hundra år.

Och det faktum att den här teknologin redan hjälper ett litet antal totalförlamade människor visar att det är drömmar som är värda att drömmas.

Axplock från den nordiska pressen:

DN.se – Kultur/Böcker,
SvD – Senaste nytt

[tags]Hjärnan, robotar, robotarmar hjärnan, totalförlamade robotar, förlamade hjärnan[/tags]

2 thoughts on “Neuron-styrda robotarmar, vad händer när vi kan koppla upp hjärnan till en datoriserad robot?

  1. Marcin

    Ser fram emot den dagen då kommunikationen kan riktas från datorn direkt in i hjärnan…

  2. Bengt

    Det finns många som det här är ett enormt steg. Jag har träffat folk som simmar med en arm och som använder strategi för att överkomma enorma handikapp.

    Det är långt kvar och vi är och sniffar på hjärnans hemligheter. Det är egentligen konstigt att vi faktiskt vet så litet om det organ som konstruerar och förstår vår verklighet.

    Hur kan vi veta någonting när vi vet så litet om det vi förstår med?

Comments are closed.