Politik

I skuggan av Esperantokongressen i Helsingborg: rätt och fel orsak att lära sig Esperanto

Dagens Białystok.

Esperanto skapades redan 1887 av ögonläkaren och språkforskaren L.L. Zamenhof för att lösa ett praktiskt problem. Zamenhof växte upp i det mångkulturella Białystok i nuvarande östra Polen, där man talade hela fem språk – polska, ryska, vitryska, tyska och jiddisch.

Så varför inte uppfinna ett andraspråk som skulle kunna förmå alla innevånarna i Białystok att prata med varandra?

Idag har engelskan för länge sen fyllt den plats som Zamenhof hade hoppats skulle fyllas av Esperanto. Men det betyder inte att det är helt lönlöst att lära sig Esperanto.

Signe Oskarsson skriver i Dagens Nyheter om Fredstanken en grundbult för esperanton – DN.SE

Kongressen som har ett 50-tal föranmälda besökare kommer bland annat att innehålla föreläsningar på temat ”människans språk”, ett nytt gymnasieämne. På lördagskvällen är också allmänheten inbjuden att komma och kolla på en konsert med tre band som uppträder på esperanto.– Fredstanken är en grundbult, när folk förstår och kan prata med varandra så slåss de inte. Det är precis som vilket språk som helst. Det är inte konstgjort som man säger, det var skapat från början, men sen har användarna tagit över det och utvecklat det. Det lever och förändras precis som alla andra språk, säger Ann Louise Åkerlund som är klubbordförande i Helsingborgs esperantoförening och arrangör för evenemanget.

En orsak till att lära sig Esperanto är att man på det sättet kommer i kontakt med intressanta människor över hela jorden som man kan kommunicera med och även besöka. Ett socialt nätverk så gott som något.

Ett mycket mer modernt konstruerat språk är Lojban som skapades 100 år efter Esperanto och som har en entydig, regelbunden grammatik baserad på predikatlogik. Språket är avsett att kunna talas och användas för kommunikation mellan människor men även mellan människor och datorer.

Arika Okrent har skrivit en bok om konstruerade språk, av vilka det finns många: In the Land of Invented Languages

Det mest populära utländska språket i väst idag är annars kinesiskan och det mest populära datorspråken är Ruby och Python.

Men bara det faktum att det konstgjorda språket Esperanto har överlevt i 135 år visar att det ännu i dag fyller en funktion.

Och idag finns det givetvis en app för Esperanto, Enrique López Mañas Intense Esperanto

[tags]Esperanto, Lojban, Ruby, Python [/tags]