Politik

Parallella universa, mörk materia, universums expansion och USA:s vetenskapliga kontraktion

Det är inte varje dag som den tidigare så stolta nyhetstidskriften Newsweek, nu förvandlad till kändis-tabloid i värsta Stureplansstil, kör en artikel om mörk materia och universums expansion. Ett ämne som intresserade den kände svenska astrofysikern Hannes Alfvén, f.ö. fader till Inger Alfvén, några av vars böcker jag råkar ha läst.

Problemställningen är att gravitationen borde få universums expansion att sakta ner allteftersom det expanderar. Istället sker det motsatta. Den stora frågan, som berör berör oss alla, är varför, och lösningen ligger begravd någonstans i universums mörka materia.

Columbia-professorn Brian Greene skriver lättläst och medryckande i Newsweek om universums mörka materia, universums expansion och hypotesen om parallella universa, s.k. multiversa: Brian Greene: Welcome to the Multiverse

In the 1990s, two teams of astronomers set out to measure the rate of this cosmic slowdown. Through years of painstaking observations of distant galaxies, the teams collected data on how the expansion rate of space has changed over time. And when they completed the analysis, they all nearly fell out of their chairs. Both teams found that, far from slowing down, the expansion of space went into overdrive about 7 billion years ago and has been speeding up ever since. That’s like gently tossing a ball upward, having it slow down initially, but then rocket upward ever more quickly.

Synnerligen intressant för alla som är intresserad av kosmologi. Och här vill jag i de mest angelägna termer rekommendera Janna Levins vidunderliga How the Universe Got Its Spots, den bästa och mest medryckande populärvetenskapliga kosmologibok jag någonsin läst. Skriven av en professionell astrofysiker.

Problemet är att trots att USA länge varit den ledande nationen på astrofysikens område så är den tiden idag förbi, som jag har skrivit om 1992, året när USA började sitt fall från sin position som världens enda supermakt och som Dennis Overbye understryker i en viktig artikel i dagens New York Times: American Physics Dreams Deferred

Michael Turner, …

“We predicted and discovered dark energy,” he said. “We have the biggest dark-energy community and the best ground game; we have been designing a space mission since 1998; and now the Europeans will fly it with our minor participation. Something is wrong with this picture.”

Saul Perlmutter, of the University of California, Berkeley, another of the dark energy Nobel winners, said, “The danger, of course, is that we will watch the science (and scientists — and good students) move on to other countries and continents, where projects are being begun and completed.”

…The World Wide Web, for example, was invented at CERN, the European Organization for Nuclear Research (home to the world’s most powerful particle accelerator, the Large Hadron Collider), to help particle physicists communicate.

Just kopplingen mellan CERN och WWW är viktig och visar hur mycket vetenskapen påverkar andra kunskapsområden.

Silicon Valley skulle t.ex. aldrig ens ha existerat om det inte hade varit för Pentagons satsning på rustningsindustrin i Kalifornien och speciellt på spionskatteliter och företag som Lockheed Martin med sin rymd och krigsmaterielsatsning, som jag kör förbi varje gång jag ska till Yahoo i Sunnyvale.

Den här mycket oroväckande utvecklingen är ett direkt resultat av republikanernas anti-intellektuella Jihad, som försvagar just den krigsindustri som republikanerna vurmar för så mycket.

Den som är intresserad av kosmologi och astrofysik bör kolla den här mycket intressanta videon How We Measure the Universe från Royal Observatory i Greenwichi England.

Axplock från den nordiska pressen:

digi.no,NyTeknik – Senaste nytt, ITavisen.no

[tags]Sunnyvale, Mörk Materia, Hannes Alfvén, Inger Alfvén, Silicon Valley, Astrofysik, Lockheed Martin, Yahoo[/tags]