Politik

Daily Archives: May 31, 2012

Vem är vem i Silicon Valley: 2) Google-entreprenören Sebastian Thrun

Published by:

I vad jag hoppas kommer att bli en serie med kortkorta biografier över män och kvinnor som formar dagens Silicon Valley så kommer här det andra inlägget, om Google-entreprenören Sebastian Thrun.

Det första inlägget finns att läsa här: Vem är vem i Silicon Valley: 1) riskkapitalets Marc Andreessen på Andreessen Horowitz.

Den 46:årige Sebastian Thrun, som kommer från Tyskland, demonstrerar den nyckelroll som Stanford University och Google spelar i Silicon Valley. Man kan med rätta säga att Google och Stanford lever i symbios med varandra, till skillnad från t.ex. Apple som är ungefär lika öppet och lokalt inflytelserikt som Kumlabunkern, om än med betydligt mer intressanta och innovativa människor och givetvis med sina superba produkter.

Men tillbaks till Sebastien Thrun som tog sin examen i datavetenskap, ekonomi och medicin vid universitetet i Hildesheim år 1988. Han fortsatte sen med att ta sin magisterexamen vid universitetet i Bonn 1993 och sen en doktorsexamen (summa cum laude) i datavetenskap och statistik vid samma universitet två år senare.

Continue reading

Måste läsas för alla USA-intresserade: Enrico Morettis viktiga The New Economy of Jobs

Published by:

Klicka på boken.

Det sista decenniet har USA förändrats i allt snabbare takt och förvandlas till ett alltmer utpräglat kunskapssamhälle.

Men medan vissa delar av USA, som Silicon Valley har går framåt så har andra delar stagnerat och rent av backat, och orsaken, som Berkeley-ekonomonen Enrico Moretti beskriver i en spännande och redan uppmärksammad bok, beror på en aldrig tidigare skådad omfördelning av amerikanska jobb och rikedomar.

Vissa städer med stora mängder med högutbildade människor som San Francisco, Boston, Austin och Durham har blivit centrum för innovation och nya välavlönade jobb medan andra städer som Dayton i rostbältet i Ohio med ett mindre antal högutbildade innevånare, har svårt att återskapa sig som kunskapsstäder eftersom man har så få universitetsutbildade.

Men inte bara det. I de nya kunskapsstäderna gynnas även de som stöder innovatörerna som snickare, hårfrisörer, personliga tränare, advokater, läkare och lärare.

Moretti visat att för varje nytt jobb inom innovationssektorn så skapas ytterligare fem arbetstillfällen inom olika stödsektorer, och de anställda där tjänar högre lön än sina motsvarigheter i andra tätorter.

Det var inte meningen att vara så här. Eftersom den globala ekonomin flyttas från tillverkning till innovation, så skulle det spela mindre roll var man befinner sig. Men det var alltså fel.

New York Times Sabrina Tavernise recenserar Enrico Morettis spännande bok: Well-Educated Flock to Some Cities, Leaving Others Behind
Continue reading

Kommer den svenska regeringen att utlämna Julian Assange till USA?

Published by:

Julian Assange kommer alltså med stor säkerhet att utlämnas till Sverige från Storbritannien i ett fall som redan har fått internationella övertoner eftersom Julian Assange och Wikileaks står långt upp på Obama-regeringens svarta lista över farliga motståndare.

Mårten Schultz som är professor i civilrätt vid Stockholms universitet menar i en artikel i SvD att den svenska regeringen inte kommer att utlämna Assange till USA: Och – nej – Assange kommer inte att sättas på ett CIA-chartrat plan av den svenska polisen så snart han kommit hit. Sverige är nämligen en rättsstat. Assange behöver inte vara orolig | Brännpunkt | SvD Continue reading