Politik

Efter KU-förhöret om USA-spionaget i Stockholm, kan regeringen säga nej till USA?

Sveriges försvarsminister fjäskar för USA:s Sverigeambassadör om hur han älskar USA. Sveriges EU-kommissionär pushar på för att USA ska få tillgång till persondata över svenska resenärer, utan att kräva att Sverige också ska få tillgång till motsvarande data över USA-turister i SverigeHur Cecilia Malmström och PNR-avtalet ger CIA tillgång till persondata över alla svenska USA-resenärer

Två enskilda incidenter, men regeringen har också gjort klart att USA är det stora föregångslandet och att Den Transatlantiska länken ska stärkas, som man så poetiskt uttrycker det.

Sen har vi det omfattande USA-spioneriet i Stockholm. När det uppdagas så vet Säpo uppenbarligen ingenting om det och Sveriges justitieminister slår ifrån sig och förklarar sig helt ointresserad.

Vilket leder till ett ajabaja i Konstitutionsutskottet: Inom kort: KU presenterar granskning

Därutöver kritiseras hela regeringen för sitt agerande efter avslöjandet om att USA:s Stockholmsambassad bedrivit hemlig övervakning i Sverige. Regeringen kände inte till vad som pågick innan nyheten briserade i början av november 2010, uppgav statsminister Fredrik Reinfeldt när han frågades ut av konstitutionsutskottet i början av maj. När den kritiserade övervakningen väl blev känd visade regeringen ”alltför stor passivitet i frågan”, anser KU:s majoritet, … .Utskottet konstaterar också att det har funnits viss – ”om än fragmentarisk” – information som kan kopplas till den så kallade SDU-verksamheten inom såväl Säpo som polismyndigheten i Stockholms län och regeringskansliet.

”Det har även i granskningen framkommit uppgifter av visst slag som enligt utskottets mening borde ha nått regeringen långt tidigare än vad som nu blev fallet”.

Men har regeringen alls gjort något åt spioneriet? Ser man det överhuvudtaget som ett problem?

Det verkar onekligen som om den svenska regeringen och även Allians-politiker utanför regeringen, mest påminner om DDR-politikerna och det forna Sovjet, eller en viss norsk nazist och Hitlers Tyskland.

Det är helt OK att före en USA-vänlig politik det har Sverige gjort i alla tider, med ett kort litet uppehåll under Palmetiden. Men det betyder inte att svenska politiker ska sätta USA:s intressen före det egna folkets.

Om svenska politiker ger USA tillgång till svensk personinformation, som uppenbarligen har skett, så bör det ske helt öppet så att folket också kan ta ställning till frågan.

För om regeringen inte kan säga nej till Obama-regeringen så är det inte helt säkert att FRA heller kan säga nej till NSA och CIA. Vilket skulle betyda att Sverige möjligtvis utför signalspaning på den egna befolkningen för främmande makts räkning.

En gång i tiden var det här allvarliga frågor, idag verkar det mest vara ett skämt.

Axplock från den nordiska pressen:

DN.se – Världen,svt.se – Världen, SvD – Utrikes

[tags]Reinfeldt, USA-spioneri i Sverige, CIA Reinfeldt, CIA Sverige [/tags]