Politik

Big Data, Silicon Valley och den nya industriella revolutionen.

Big Data eller Rådata som det heter eller i varje fall kan heta på svenska, har på kort tid blivit ett modeord inom IT-industrin här i Silicon Valley. Själv sysslar jag idag nästan uteslutande med Rådata, mest inom sjukvården, men även utanför.

Inte ens mobila appar ger så hög status på University Avenue i Palo Alto som att säga att man jobbar med Big Data. “Nu har jag inte tid att sitta här och prata”, säger man, ” jag jobbar med Big Data you know”.

Jag har skrivit om den viktiga Big Data-konferensen på Berkeley i förra veckan, som liksom satte begreppet på kartan, om det nu behövdes, det finns redan dussintals företag som jobbad med Rådata här i Silicon Valley, kanske flera hundra. DataEdge-konferensen, Berkeley och rådata, Silicon Valleys andra nobeluniversitet tar sig ton, en konferens som har satt Big Data eller Rådata på kartan vad gäller Silicon Valley.

New York Times Quentin Hardy skriver från konferensen om vår personliga integritet i Big Data eller Rådataåldern: Rethinking Privacy in an Era of Big Data

“Privacy is a source of tremendous tension and anxiety in Big Data,” says Danah Boyd, a senior researcher at Microsoft Research. Speaking last week at a conference on Big Data at the University of California, Berkeley, she said, “It’s a general anxiety that you can’t pinpoint, this odd moment of creepiness.” She asked, Iis this moving towards a society that we want to build?”

If conventional understanding chafes at the idea that our names are mere noise, consider the challenge in Ms. Boyd’s point about the self in a highly networked society. Take personal genetic data. “If I give away data to 23andMe, I’m giving away some of my brother’s data, my mother’s data, my future kid’s data.” For that matter, “Who owns the e-mail chain between you and me?”

Privacy is not a universal or timeless quality. It is redefined by who one is talking to, or by the expectations of the larger society.

New York Times Quentin Hardy, han är flitig, inte sant, skriver ännu en gång om Big Data eller Rådata: How Big Data Gets Real

In some ways, Big Data is about managing all kinds of weird new data, like social media updates from a mobile phone. It is hard to categorize in the first place, and may be used in lots of different ways, from advertising to traffic management. The so-called unstructured database of choice is by now pretty clearly Hadoop.

Cloudera, a leading software producer, is now training 1,500 people a month, mostly online, in how to use both the database and associated applications. According to Amr A. Awadallah, Cloudera’s chief technical officer, over 10,000 people have been trained on its system.

Data quality from new diverse sources is still a big problem, as is persuading companies and organizations to let others see data that might be more valuable in a commonly shared algorithm. “I’ve tried paying money for it, but it’s easier for companies to decide not to share,” said Gil Elbaz, the founder of Factual, a company that seeks to hold lots of online data.

Vad som gör Rådata så oerhört viktigt är att det fullkomligt forsar ut gigantiska, rent oöverskådliga, mängder med data i elektroniskt format. Data som kan analyseras och klassificeras och stötas och blötas för att hitta samband och information som vi hittills har varit helt omedvetna om.

Precis som FRA gör i Sverige, men också som sjukhusen gör för att spara liv, och som ett växande antal individer gör inom Quantified Self-rörelsen.

Ett exempel är hur man i Toronto vaskar fram alla kvinnor med vuxna döttrar som har haft bröstcancer, och sen kollar hur många av dessa döttrar är i medelåldern och sen kollar hur många av dessa medelålders kvinnor ännu inte har haft mammografiscreening. Och sen, som sista steget, skickar alla dessa kvinnor en automatisk kallelse.

Enkelt, oerhört billigt, och det spar liv.

Det är så rådata fungerar och det är därför det är så viktigt. Man kan också använda det för att hitta nya oljefyndigheter, inom astronomin, meteorologin, trafiken, osv.

Rådatan är början till en helt ny industriell revolution, helt enkelt. Viktigare än så kan det knappast bli.

Axplock från den nordiska pressen:

digi.no,Nyheter – Nyheter,
Aftonbladet: Sveriges nyhetskäl

[tags]Amazon Dynamo DB, Big Data, Big Data Analytics, Big Data Hadoop, Cloudera, Cybersecurity, Data, Google Map Reduce, Hadoop, Hortonworks, Internet, MapR, NoSQL, NoSQL Big Data, Nstic, Online Privacy, privacy, Technology News, Trust Framework [/tags]