Politik

Bildt och Clinton och Internet-frihet, men varför också inte i Sverige och USA?

Clinton och Bildt ska alltså stödja friheten på nätet i odemokratiska länder. Ett lovvärt initiativ som skulle bli ännu mer lovvärt om det inte enbart gällde länder som USA betraktar som sina fiender. Och om det även omfattade USA och Sverige där alla medborgare idag massavlyssnas, där fildelare kan få långa fängelsestraff, och inte minst, där WikiLeaks har kriminaliserats för Internetaktivism.

Skillnaden mellan den öppna censur som Bildt och Clinton talar om och massavlyssning och nätneutralitet, som dom inte talar om men som alltmer hotar det öppna samhället i både USA och Sverige är inte alltid så klar som man skulle kunna tro.

En grupp svenska IT-ledare har t.ex. gått ut med ett upprop mot de svenska telekomoperatörernas försök att strypa den svenska nätneutraliteten:
Casten Almqvist, TV4-Gruppen, Erik Fichtelius, Utbildningsradion, Eva Hamilton, Sveriges Television, Jeanette Gustafsdotter, Utgivarna, Joachim Nordlind, MTG TV,
Mats Svegfors, Sveriges Radio, Måns Adler, Bambuser, Tomas Brunegård, Stampen:Öppenheten på internet hotas av teleoperatörerna

Utvecklingen är också djupt oroande ur ett demokratiskt perspektiv. Operatörer får möjlighet att blockera informationen från konkurrerande medier och hindra eller begränsa möjligheterna för alternativa verklighetsbeskrivningar att komma ut. Detta innebär samtidigt ett ingrepp i integriteten, då detta förutsätter en medveten granskning och sortering av vad olika användare skickar till varandra som vida övergår vad som krävs av tekniska och legala skäl.

Enligt vår mening bör möjligheten för telekomoperatörerna att prioritera trafiken på det öppna internet begränsas till situationer då det finns absoluta tekniska eller legala skäl för det.

Men vad Bildts och Clintons initiativ än handlar om så inte är det om att skydda nätneutraliteten i sina egna länder. Vilket onekligen vore ett logiskt första steg mot ett fritt globalt Internet.

Hans Rosén skriver på DN om Bildts och Clintons något suspekta planer: Sverige och USA planerar stöd till nätaktivister

En gemensam biståndsfond till stöd för nätaktivister kan bli nästa steg för den svensk-amerikanska alliansen i internetpolitiken. Utrikesminister Carl Bildt bekräftar för DN.se att sådana diskussioner pågår.

USA:s utrikesminister Hillary Clinton har placerat friheten på nätet högt på den politiska agendan och Bildt har slutit upp vid hennes sida. Tillsammans med holländarna bildar nu svenskar och amerikaner kärnan i vad som ibland kallas Haagkoalitionen. Det är ett nätverk där ländernas diplomati rörande internet samordnas.

Nästa steg som diskuteras är att Haagkoalitionen ska upprätta en gemensam fond för stöd till nätaktivister i odemokratiska länder.

Det oroväckande är att skillnaden mellan hur massavlyssningen bedrivs i USA, Sverige och t.ex. Kina och Iran idag är trådsmal om den alls existerar. Man använder i stort sätt samma produkter, som t.ex. Narus från Silicon Valley, och lagrar i stort sätt samma information. Den enda skillnaden, som är viktig nog, är att medan den svenska regeringen vet allt om dig och vad du läser på nätet, vem du mejlar och SMS:ar och vilka webbsajter du besöker, så ingriper man ännu inte mot dig på grund av dina åsikter, så länge som du inte fildelar eller uttrycker stöd för samhällsomstörtande grupper. Dvs habeas corpus respekteras ännu i både Sverige och USA.

Men med den väldiga övervakningsapparaten som idag redan finns på plats så har vi
inga som helst garantier för att regeringen om några år inte börjar tumma på de luddiga regler som finns.

Och med tanke på att USA redan har utvecklat avancerad teknologi för cyberkrig så har Clinton knappast speciellt stor trovärdighet på det här området.

Vi vore mycket säkrare om Sverige och USA helt sonika monterade ner sina gigantiska massavlyssningsorganisationer. Men det kommer man aldrig att göra.

Men hur som helst, den Öppna Kodrörelsen sköter sånt här helt utan inblandning från suspekta regeringar, så hur goda avsikterna än kan vara så kommer det knappast att bli mer än en PR-grej.

Pressklipp:

Nyheter – Nyheter,Nyheter – Nyheter, svt.se – Sverige, Debatt – Debatt – hem, SvD – Senaste nytt, SvD – Senaste nytt

[tags]Internetfrihet i Sverige, Internetfrihet i USA, Sverige USA Internetfrihet [/tags]

One thought on “Bildt och Clinton och Internet-frihet, men varför också inte i Sverige och USA?

  1. Hannu

    Åjo, när stater går in och stödjer opposition i andra stater, i syfte att störta deras regeringar, så kan man inte kalla det för en ren “PR-grej”. Förr i tiden kallades sådant för imperialism.

Comments are closed.