Politik

Turbulens bland datormolnen, kommer Google Compute Engine att kunna konkurrera med Amazons Elastic Compute Cloud?

De flesta som jobbar som programmerare känner till Googles datormoln för programutvecklare, Google App Engine. En s.k. Platform as a Service , där programmerare snabbt och effektivt kan köra sina program i datormolnen.

Google har dock hittills inte gett sig in på det besläktade området Infrastructure as a Service, där man inte bara kan ladda upp sina egna program utan också per timme kan hyra virtuella serverar, s.k. virtuella avbildningar, i datormolnen.

Det är en marknad som är betydligt större än Platform as a Service eftersom den inte enbart riktar sig till programmerare utan till företag, många av vilka är mycket stora.

Den helt dominerande aktören på det här området är Amazon med sitt Amazons datormoln.

Men nu tar Google alltså steget fullt ut med sin Google Compute Engine som direkt siktar in sig på Amazons datormoln EC2.

Det här är ett mycket stort steg för Google och för den globala datormonlvärlden där Amazon hittills har haft ett mer eller mindre monopol på sina datormoln. Även om företag som RackSpace och andra också har sina egna datormoln. Som dock inte är lika världsomspännande som Amazons.

GigaOms James Urquhart skriver om Google Compute Engine och dess chanser mot Amazon: Why performance will help Google steal cloud customers from Amazon ? Cloud Computing News

I think the key potential differentiator for Google, if it wants to take market share from AWS, is the performance of the cloud infrastructure itself. If Google can deliver a service that eliminates most of the I/O and network performance inconsistencies that AWS customers currently experience, I can guarantee you there are many major compute customers of AWS that will want to give Compute Engine a test run. The I/O experience alone has been a real thorn in the side of many technologists, who — despite having designed applications to account for performance inconsistency — have real concerns about whether their applications can run as efficiently as possible in such an environment. If Google’s performance claims are confirmed, you will see one or two large-scale AWS customers begin to spread their compute loads between the two services by the middle of 2013. Heck, at least one may actually move off of EC2 altogether.

Datormolnen är den infrastruktur som binder det globala kunskapssamhället samman, som ger miljoner människor tillgång till dataresurser som man hittills inte har kunnat drömma om.

Så att Amazon nu får konkurrens är oerhört viktigt.

Pressklipp:

NyTeknik – Senaste nytt,NyTeknik – Senaste nytt,
NyTeknik – Senaste nytt, NyTeknik – Senaste nytt, NyTeknik – Senaste nytt

[tags] Cloud Computing, Datormoln, Amazon EC2, RightScale, Amazon Cloud, Bitnami, LongJump, SalesForce,Hyve, Open Compute Project, VMWare Cloud Foundry,Google App Engine, Amazon EC2, Engine Yard, Heroku, Windows Azure Rightscale,Force.com , Google Compute Engine[/tags]