Politik

Krossar staten Internet eller krossar Internet staten? Benedict Andersons viktiga Imagined Communities

I nternet har redan krossat diktaturerna i Tunisien, Egypten och Libyen och nu står Syrien på tur. Samtidigt har diktaturer från Iran till Sudan och Kina satt in massavlyssning och masscensur för att strypa det fria Internet och behålla kontrollen över medborgarna.

Demokratier från Sverige till England till USA sätter samtidigt in sin egen massavlyssning parad med allt mer drakoniska insatser mot fildelare och andra misshagliga unga Internetaktivister, tänk WikiLeaks, som ofta riskerar långa fängelsestraff och höga böter.

Internet och staten befinner sig i konflikt med varandra och frågan är vem som kommer att segra.

Vilket leder till år 1983 och den amerikanske akademikern Benedict Anderson, nu emeritus vid Cornell-universitetet, som då skrev den inflytelserika boken Imagined communities i vilken han redogjorde för hur tryckpressen tillät staten att standardisera språket och sitt lands historia och därmed skapa ett gemensamt samhälle för människor som aldrig träffats i verkligheten. Något man vanligtvis hade gjort i de tidigare mindre samhällena.

Med andra ord, om någon hade vuxit upp i Marseille 100 år innan tryckpressen hade han förmodligen haft en helt annan känsla av gemensam fransk historia och talat en helt annan fransk dialekt än en Parisare.

Men tryckpressen, och mer exakt, de som kontrollerade tryckpressen, nämligen myndigheterna gjorde det möjligt för en standardiserad diskurs att växa fram, i form av standardiserade ordböcker, skolböcker och läroplaner, för att inte tala om historia och underhållning. Detta gjorde det möjligt för människor som kanske aldrig hade träffats att dela en gemensam historia, språk och diskurs. Att bli medborgare i samma land.

Men nu, som David Eaves, som jobbar med “open government”, skriver i ett insiktsfullt och ögonöppnande blogginlägg om staten och Internet, så hotar Internet staten och dess traditionella modell av “community”, med möjligtvis ödesdigra konsekvenser för staten och kanske också Internet: The End of the World: The State vs. the Internet | eaves.ca

Last weekend at FooCamp, I co-hosted a session titled “The End of the World: Will the Internet Destroy the State, or Will the State Destroy the Internet?” …

The State Destroys the Internet

Another possibility is that the internet undermines our connection with the state. Online we become increasingly engaged with epistemic communities – be it social, like someone’s World of Warcraft guild, or professional, such as an association with a scientific community. Meanwhile, in the physical world, local communities – possibly at the regional level – become ascendant. In both cases, regulations and rules created by the state feel increasingly like an impediment to conducting our day to day lives, commerce and broader goals. …..


McWorld – The Internet Rewards the Corporation

One of the big assumptions I often find about people who write/talk about the internet is that it almost always assumes that the individual is the fundamental unit of analysis. …Indeed, Shirky’s blog post on the collapse of complex business models is … a fantastic description of how a disruptive technology can undermine the capacity of larger complex players in a system and benefit smaller, simpler stakeholders. Of course, the smaller stakeholder in our system may not be the individual – it may be an actor that is smaller, nimbler than the state, that can foster an imagined community, and can adopt various forms of marshaling resources for self-organization to hierarchical management. Maybe it is the corporation.

David Eaves skriver vidare att den store poängen med den här utvecklingen är att ny teknik föändrar samhället och hur vi ser på det. En av andra- och tredje-hands-effekterna av tryckpressen var att den hjälpte till att skapa den moderna nationalstaten. Frågan idag är vilka andra- och tredje-hands-effekter som Internet kommer att få på vårt samhälle, vår identitet och också var makten i samhället kommer att koncentreras?

Just frågan om “community” kommer att bli alltmer akut. När jag kom hit till Silicon Valley fanns inte webben och jag hade så gott som ingen kontakt med Sverige överhuvudtaget.

Idag kan jag titta på svensk TV och lyssna på Sveriges Radio dygnet runt om jag skulle vilja. Jag kan också SMS:a och videochatta med svenskar på Skype. Men med Google Glass och andra nya teknologier så kommer jag att snart att kunna konsultera svenska läkare och svenska experter av alla de slag i Sverige. Och givetvis vice versa.

De sjukvårdsexperter jag talade med i Paris nyligen använde precis samma termer som de amerikanska sjukvårdsexperter jag talar med här i USA. Dagens svenska IT-entreprenörer i Stockholm och Malmö använder precis samma verktyg som dom i Silicon Valley och Beijing.

Så vad blir det slutligen kvar av nationen? Kommer den svenska regeringen att tillåta ett fritt Internet som alltmer begränsar dess verksamhet, genom att kräva öppna data och genom att medborgarna själva kan köra avancerade analysprogram mot statsbudgeten och granska myndigheternas beslut och även deras skumraskaffärer som vapenhandeln med Saudi Arabien?

Kommer myndigheterna att massavlyssna befolkningen eller tvärt emot? Eller båda delarna?

Vi befinner oss i en helt ny värld med en teknologi som vänder upp och ner på allt vi har blivit vana vid.

Och det är långt ifrån klart vilka som kommer att bli vinnare och vilka som kommer att bli förlorare. Incidenter som den här visar att myndigheterna inte ser speciellt blitt på att medborgarna tack vare ny mobil Internetteknologi får hittills oanade insikter i deras ämbetsutövning. De två poliserna i den här incidenterna har tydligen gått helt fria.

Det enda vi kan vara säkra på att framtiden kommer att se helt annorlunda ut än vi tror idag. Och att de slutliga vinnarna kanske varken blir staten eller individen utan något som mest liknar dagens små startup-företag i community-form.

Åsikter?

Pressklipp:

Computer Sweden 20 senaste nyhet,
Computer Sweden 20 senaste nyhet,Nyheter – Nyheter,
Nyheter – Nyheter, Aftonbladet: Sveriges nyhetskäl, Aftonbladet: Sveriges nyhetskäl

[tags] Internet, Net neutrality, Nätneutralitet, Facebook Google Verizon, Facebook Net Neutrality, Verizon Google, Technology News,,Internetcensur,Claes Svahn, [/tags]