Politik

Hur Internet och MOOC håller på att revolutionera skolan runt om i världen

När våra barn och barnbarn någon gång i framtiden tittar på någon gammal film från sent 1900-tal på sin Google Glass så kommer dom att häpna över att människor gick i en fysisk skola och satt i speciella salar där en lärare undervisade grupper på upp till 30 personer åt gången. Och dessutom att hundratusentals elever i USA betalade miljonbelopp för att gå på universitetet!

Trots att det har tagit litet längre än de flesta säkert hade trott, så håller MOOCs, eller Massive Open Online Courses nu på att vända upp och ner på den traditionella skolan för allt fler elever runt om i världen.

David Bornstein skriver i New York Times MOOCs: Open Education for a Global Economy

If you or your kids have taken an online lesson at the Khan Academy (3,200 video lessons, 168 million views), been enlightened by a TED Talk (1,300 talks, 800 million views), watched a videotaped academic lecture (Academic Earth, Open Courseware Consortium, Open Culture), enrolled in a MOOC (Massive Open Online Course, now being offered by companies like Udacity and a growing list of universities, including M.I.T., Harvard and Stanford), or simply learned to play guitar, paint a landscape or make a soufflé via YouTube — then you know that the distribution channels of education have changed — and that the future of learning is free and open.

This is good news for everyone, but it is particularly good for the vast number of people around the world whose job prospects are constrained by their skill levels and who lack the resources to upgrade them through conventional training. It’s a problem that a company based in Ireland called ALISON — Advanced Learning Interactive Systems Online — is helping to address with a creative model.

Det mest intressanta kanske är att det är amerikanska privatuniversitet som Stanford och MIT som har gått i bräschen för den här modellen, som man skulle tro skulle gå stick i stäv mot deras egna finansiella intressen.

Men dom har insett något som den svenska skolan ännu inte verkar ha insett, nämligen att den klassiska undervisningsmodellen med en lärare och 20-30 elever inte är hållbar i längden. Inte när en lärare kan nå 100 000 elever på webben.

Visst, personlig undervisning blir omöjlig i så stora klasser, men som Salman Khan säger i sin nu historiska video om hans Khan Academy på Youtube ovan, så kan inspelade lektioner faktiskt kompensera för en inspelad lärare på sätt som vi inte har insett.

Jag är säker på att vi här har framtidens skola, som kommer att bli allt viktigare ju mer bredbandet byggs ut. Och vi får komma ihåg att bredband ännu inte ens finns på många områden här i Silicon Valley. Som jag själv kan vittna om.

Bara en sån sak som att man nu kan sitta på bussen eller SL-tåget och ta de här MOOC-kurserna i sin pekmobil visar vart vi är på väg.

Det här visar också hur vi ibland inte får en utveckling som jag skulle ha väntat mig för tio år sen, för att alla faktorer ännu inte finns på plats. Som t.ex. bredband som möjliggör strömmande video, plus pekmobiler som inte binder oss vid skrivbordet.

Det här är framtiden helt enkelt.

Pressklipp:

NyTeknik – Senaste nytt,NyTeknik – Senaste nytt, NyTeknik – Senaste nytt, NyTeknik – Senaste nytt, NyTeknik – Senaste nytt, Computer Sweden 20 senaste nyhet, Computer Sweden 20 senaste nyhet

[tags]MOOC, Internet-undervisning, Khan Academy, Skola på webben [/tags]