Politik

Big Data och vetenskapsmolnet Helix Nebula – The Science Cloud

Datormolnen har hittills inte omfattat vetenskapen annat än indirekt. Det finns också stora problem med att t.ex. lägga ut patientjournaler i datormolnen eftersom de amerikanska HIPAA-reglerna liksom nationella lagar gör det omöjligt.

Men nu kommer ett synnerligen intressant internationellt Molnprojekt som kan komma att få ett synnerligen stort inflytande på de existerande datormolnen.

Karin Bojs skriver i Dagens Nyheter om Gridden blir framtidens datormoln – DN.SE

Nu tar Cern och två andra europeiska forskningsinstitut ett steg framåt för att knyta ihop datorer och få ännu mer kapacitet när det behövs.

EU har startat något som kallas för Helix Nebula – det vetenskapliga molnet.

…EMBL sysslar bland annat med att läsa av dna från djur och människor. Tanken är att forskarna på de tre instituten ska gå i bräschen eftersom de hör till Europas mest avancerade datoranvändare.

Deras arbete består till mycket stor del av dataanalyser…. Nu kan de bara skicka ut sitt problem till ”Helix Nebula – det vetenskapliga molnet” och få tillbaka resultaten efter något dygn, förklarar Rupert Lück, som är IT-chef för EMBL.

Speciellt viktigt är följande:  I dagsläget är säkerheten i molnet inte tillräckligt hög för patientjournaler och bankverksamhet. Men det kommer den snart att vara. Det är en av de saker som vi ska arbeta med i pilotprojektet, säger Rupert Lück.

Det är en ytterligt viktig mening, som jag riktigt hajade till när jag läste. Om man löser den knäckfrågan så har man verkligen gjort en revolutionerande insats som kommer att förändra sjukvården, bankväsendet och många andra industrier med dom.

Wolfgang Gentzsch skriver om Helix Nebula In the Wake of the Higgs Boson: Helix Nebula – The Science Cloud

On September 24 – 25, 2012, cloud computing experts and end users from around the world will gather at the ISC Cloud’12 Conference at the Dorint Hotel in Mannheim, Germany. The event will focus on compute intensive and big data applications, their resource needs in the cloud, and strategies for implementing and deploying cloud infrastructures.

Just förmågan att köra superdatorer i molnen är något som Amazon redan har demonstretat.

Om man nu kan bygga ett vetenskapligt datormoln så kommer det att hjälpa vetenskapsmän över hela världen på samma sätt som den öppna kodrörelsen redan har hjälpts.

Ett mycket lovvärt och viktigt initiativ. Är inte säker på hur det kommer att finansieras, men ska kolla det i veckan.

Pressklipp:

NyTeknik – Senaste nytt,
NyTeknik – Senaste nytt

[tags] Cloud Computing, Datormoln, Amazon EC2, RightScale, Amazon Cloud, Bitnami, LongJump, SalesForce,Hyve, Open Compute Project, VMWare Cloud Foundry,Google App Engine, Amazon EC2, Engine Yard, Heroku, Windows Azure Rightscale,Force.com , [/tags]