Politik

Innovation i Silicon Valley, gränssnitt och startupföretag

En grundläggande faktor som har gjort den öppna kolrörelsen så makalöst framgångsrik är öppna gränssnitt från företag som Facebook, Twitter,LinkedIn, CraigsList osv.

Företag skapar med förkärlek gränssnitt till sina produkter, något som förvandlar dom till “plattformar” ovanpå mängder med små snabbfotade startuppföretag kan skriva appar. Som sen i sin trur drar in nya användare av t.ex. Facebook. Hade det inte varit för Facebooks gränssnitt så är det tveksamt om den hade blivit så framgångsrik som den har blivit.

Men nu, som Constance Phaneuf skriver på PandoDaily så har startupföretagen börjat tänka om om gränssnitten, eftersom företagen som äger plattformarna har en dålig vana att ändra på själva snitten och även helt sonika stänga av vissa färetag som blir för framgångsrika och, som plattformsföretagen anser, snyltar på plattformens kunder eller data: Developers & APIs: The Rules of Engagement | PandoDaily

There is one conclusion upon which most developers agree: A startup that depends solely on a third-party API doesn’t stand a chance of survival. Even when an app adds significant value, developers say it’s about knowing how to cover your ass and innovate ahead of changing APIs.

Developers feel platform companies are stifling innovation by policing APIs, and the platform companies are trying to prevent APIs from being exploited to the point that it’ll hurt their businesses.

Here’s a refresh on the latest in this thinking: Craigslist crippled Padmapper for scraping its data, LinkedIn killed Pealk, Netflix recently changed its API Terms, and Twitter has developers nervous it’ll cut off third-party access altogether. After talking to developers, much of their fears could be put to rest through transparency and communication from platform companies.

En bidragande orsak till den här oron är också Oracles fräcka och lyckligtvis misslyckade försök att ta patent på programspråket Javas gränssnitt. (Egentligen J2EE:s gränssnitt).

Så det farliga är alltså att koppa sig helt och hållet till ett enda gränssnitt, som plötsligt kan förändras och lämna hela startupföretaget i rännstenen.

Något att tänka på även för svenska startupföretag.

Pressklipp

NyTeknik – Senaste nytt,NyTeknik – Senaste nytt, Computer Sweden 20 senaste nyhet, Computer Sweden 20 senaste nyhet, Computer Sweden 20 senaste nyhet

[tags] LinkedIn, Mountain View,Google, Palo Alto, Stanford University, San Jose, Zynga, Twitter, Oracle, Intel, Hewlett-Packard, Apple, Oracle, Cisco,Electronic Arts, Facebook, Nvidia, Symantec, Yahoo, Juniper, AMD, VMWare, EBay, Tesla Motors, Microsoft,Gränssnitt [/tags]