Politik

Ontologi för oss alla, måste läsas, Jim Holts högintressanta bok Why Does the World Exist?: An Existential Detective Story

Ontologi, en del av filosofin, handlar om fundamentala frågor om världens existens. Frågor som små barn, buddhistmunkar, kvantfysiker och filosofer brukar ställa men sällan kunna besvara.

Men trots att det inte är en fråga som vi någonsin kommer att kunna få ett svar på så är det en fråga som vi måste kunna ställa och diskutera, om vi vill kalla oss människor.

Jag har tidigare skrivit om Jonah Lehrers spännande bok Proust Was a Neuroscientist, en oerhört spännande och stimulerande – och dessutom kort – bok som man inte kan lägga från sig och som man helt enkelt måste läsa om man är intresserad av västerländsk kulturhistoria med namn som Gertrude Stein, Walt Whitman, Paul Cézanne, Igor Stravinskyunder och Marcel Proust.

Nu kommer alltså Jim Holt med en bok i samma slags generella genre. Holt har skrivit om filosofi, matematik och vetenskap för New York Times Book Review och New York Review of Books. Han bor i New York City.

David L Ulin i Los Angeles Times recenserar Jim Holts viktiga bok: Jim Holt’s compelling ‘Why Does the World Exist?’: Book review – Los Angeles Times

In these pages, we meet Sir Roger Penrose, who in 1970 with Stephen Hawking showed that the Big Bang “must have been a singularity” — a self-contained event with no deterministic cause. We hear from Nobel physics laureate Steven Weinberg and novelist John Updike, University of Pittsburgh philosopher Adolf Grünbaum and theologian Richard Swinburne.

The subjects share a curiosity, a quality of engagement, in the face of everything they cannot know. What Holt is asking, after all, is unanswerable, which means that any response, even the most nuanced, must be conditional in the most fundamental sense. “Would the search prove futile?” the author wonders after visiting Weinberg in Austin, where he teaches at the University of Texas. “Perhaps. But that made it all the more noble, in a Sisyphean way.”

Som så ofta är det alltså inte svaret som är det intressanta eller ens det viktiga utan att man kan ställa frågan och sen kunna finna ord för att kunna diskutera frågan på ett logiskt sätt.

I Jonah Lehrers bok möter vi intressanta människor och idéer och får lära oss hur dessa idéer är sträcker sig från vetenskapen och in till litteratur, musik och kultur i största allmänhet.

I Jim Holts bok möter vi kända människor och får sitta tyst och lyssna på intressanta konversationer om en ev ad mest fundamentala frågor som finns, varför existerar universum och vi med det?

Onekligen betydligt mer intressant i hängmattan än ännu en tråkig deckare.

Länkar:

[tags]Ontologi, Jim Holt, Why Does the World Exist?: An Existential Detective Story [/tags]