Politik

Kan Facebook verkligen klara omställningen till den mobila webben utan att gå under?

Precis som steget från stumfilm till talfilm var helt epokgörande och ruinerade många filmstudier som inte insåg att talfilmen utgjorde något helt nytt, så är steget från den fasta till den mobila webben helt epokgörande och hotar att lämna bl.a. Facebook i dammet efter snabbare aktörer.

Vilket bör få oss att fundera litet på hur snabbt teknologin nu faktiskt utvecklas. Glöm inte att Facebook grundades så sent som i februari 2004 och idag har en grundare som inte är äldre än 28 år! Och trots det står företaget alltså in för en existentiell kris för att man inte har kunnat anpassa sig till den mobila teknologin snabbt nog.

Brian X. Chen skriver i New York Times om hur Mark Zuckerbern nu har mobiliserat hela företaget för att förvandla Facebook till ett mobilt företag: Facebook Rewrites Its Code for a Small-Screen World – NYTimes.com

MENLO PARK, Calif. — At Facebook’s headquarters here, mobile devices are everywhere. The first thing visitors do is sign in on iPads at the front desk. Employees at the campus cafe use iPads as cash registers. Instead of sending e-mails, Facebook employees prefer to use the company’s messaging system, on which new messages pop up on both mobile devices and PCs.

Mobile is clearly on the company’s mind, especially now that people are spending more time using Facebook on mobile apps than on computers.

And on Wall Street, investors are putting pressure on Mark Zuckerberg’s social network to master the mobile world so it can speed up growth and lift its sagging stock. But the challenge for Facebook, along with other companies like Google that got their start on the Web, is figuring the best way to serve lucrative ads to mobile users without cluttering up their small screens and driving them away in frustration.

Det är intressant att läsa att problemet med den mobila webben är att eftersom mobiler och surfplattor har skärmar som är så mycket mindre än de stora datorskärmar vi är vana vid så är det svårt att lägga in reklam utan att göra användarna förbannade.

Facebooks mobilisering påminner om hur Bill Gates på 1990-talet mobiliserade Microsoft för att förvandla företaget till ett Webbaserat företag.

Microsoft överlevde men står nu inför ännu en existentiell kris tack vare hotet från datormolnet. Precis som Microsoft kommer att överleva så kommer Facebook också att överleva, men det är inte säkert att man fortfarande kan basera sin affärsmodell på reklam.

Dvs om teknologin förändras så måste även affärsmodellen förändras. Vilket inte är så enkelt.

Pressklipp:

svt.se – Sverige,
GT: Nyheter

[tags] Sociala medier, Web 2.0, social media, Twitter, bloggar, blogs, Craigs List, Silicon Valley, Facebook, Digg, Mobila Webben[/tags]

2 thoughts on “Kan Facebook verkligen klara omställningen till den mobila webben utan att gå under?

 1. Bosse

  men det är inte säkert att man fortfarande kan basera sin affärsmodell på reklam.

  Nej kanske det men jag har nog ändå svårt att se vad annat de kan basera sin affärsmodell på. Ta betalt av användarna? Nja det tror jag skulle bli väldigt svårt, att försöka ta betalt för något som folk länge haft gratis. Det skulle kunna bli det som definitivt sänkte Facebook. Möjligen kan de införa diverse premiumtjänster eller VIP-konton som ger lite mer, men hur mycket inkomster skulle de kunna få på sånt? Långtifrån tillräckliga skulle jag tro.

  Problemet för Facebook är att de har för stor kostym i förhållande till de inkomster som är möjliga för dem att få. Vilket aktiemarknaden också snappade på direkten. Det går inte längre att haussa en aktie någon längre tid med hjälp av förväntningar om kommande stora intäkter. Marknaden verkar ha lärt sig av milleniebubblan.

 2. Bossebus

  Nej,jag tror dom tynar bort, alldeles för rudimentära funktioner i allt.

  Det är “bara” kunderna som måste hitta ett annat ställe att tjata på. 😉

  Nu har ju ägarna etc fått sina stålar så det är ju skitsamma hur det slutar.

  Dödsryckningar i några år..

Comments are closed.