Politik

Big Data och datadrivna databaser, Michael R. Stonebraker och hans VoltDB and Paradigm4.

Klicka på bilden.

Det bästa sättet att förstå Big Data-teknologin är kanske att inse att människan nu har nått en ny platå i sin utveckling och för första gången i sin historia börjar kunna mäta hur världen omkring oss verkligen ser ut.

Den moderna elektroniken har gjort det möjligt för oss att utveckla digitala mätinstrument med vilka vi kan hämta in och analysera gigantiska mängder data om allt från väder och vind till våra kroppar (se föregående inlägget) och alla möjliga aspekter på vårt samhälle.

Big Data-teknologin har lett till nya sätt att hantera data, som NoSQL-databaserna, som nu är jättepopulära i Silicon Valley, men även till supersnabba SQL-databaser som VoltDB och Paradigm4.

Man har nu börjat tala om NewSQL-databaser och New York Times Steve Lohr skriver om Michael R. Stonebraker och hans två datadrivna databaser: VoltDB och Paradigm4: Tech’s New Wave, Driven by Data

… a series of related technologies, scientists and entrepreneurs say, has reached a critical mass — come to a digital boiling point, so to speak — so that new products and capabilities become possible. The technical ingredients, they note, include powerful, low-cost computing and storage spread across thousands of computers. The digital engine rooms of Google and Amazon are prime examples.

Another fast-improving technology involves inexpensive and intelligent sensors, which are crucial to a new breed of automated machines like experimental driverless cars and battlefield drones. …

Advances in such underlying technologies are fueling the current excitement in fields like artificial intelligence, robotics and data analysis and prediction. “All parts of the technology pipeline are gearing up at the same time, and that’s how you get this explosion of new applications and uses,” says Jon Kleinberg, a computer scientist at Cornell University.

Precis som SQL-databaser i decennier har spelat en grundläggande roll för utvecklingen av det moderna datasamhället så håller nu Big Data-databaser som NoSQL och nu NewSQL-databaser som VoltDB och Paradigm4 att göra framtidens Big Data-samhälle möjligt.

Det här är mycket viktiga databaser!

Pressklipp:

Computer Sweden 20 senaste nyheter

[tags]Big Data, Michael R. Stonebraker, VoltDB, Paradigm4, NewSQL [/tags]