Politik

Glöm det, Beatrice Ask, Alliansen, crowdsourcing och Öppna Data

I ett demokratiskt samhälle har medborgarna rätt till alla de data som regering och myndigheter samlar in för medborgarnas skattepengar. Det är i alla fall premissen i Obama-regeringens historiska initiativ krig Data.gov, som nu har spritt sig till ett antal städer i USA, bl.a. till San Francisco och Palo Alto här i Silicon Valley.

Början till en liknande rörelse finns även i Sverige: Opendata.se.

Tanken är inte att medborgarna ska kunna ansöka om att få tillgång till data från myndigheterna, det kan man redan idag, utan tanken är att alla data som inte är sekretessbelagda ska vara automatiskt tillgängliga för allmänheten, direkt på nätet, en musklick bort.

Istället för att betrakta medborgarna som fiender, istället för att mörka den egna verksamheten så att man i lugn och ro kan festa upp skattemiljoner, så är meningen att man ska ge medborgarna direkt insyn i alla data och därigenom hur skattepengarna används. Och ge medborgarna chansen att skriva egna dataprogram som kan stöta och blöta myndigheternas data och därigenom skapa nya appar som myndigheterna själva inte har tid eller intresse att skriva.

Det här kallas för crowdsourcing och man skulle tro att den frihets och demokratiälskande regeringen skulle nappa på öppna data och crowdsourcing.

Men i alliansregeringen ser man det tyvärr inte på det sättet, utan just nu slåss man nu med näbbar och klor för att förhindra att medborgarna får insyn i hur regeringen sköter sitt uppdrag.

Mattias Carlsson skriver i DN: Ask sätter stopp för granskning av Säpo

Men nu är det slutgranskat. Enligt ett regeringsbeslut skulle rikets säkerhet hotas om det blir känt hur Säkerhetspolisen använder sitt anslag. Säpos ekonomi är ansträngd och de kommande tre åren ska Säpo skära ned sin personal med 10 procent och 100 tjänster ska tas bort.–

 Det är fullständigt absurt och det här är ytterligare ett exempel på hur Säkerhetspolisen använder sekretessbestämmelserna på ett slentrianmässigt sätt. Det här har uppmärksammats tidigare och då öppnade justitiekanslern ett tillsynsärende och kritiserade Säpo, säger Nils Funcke.

Matther Ingram skriver på GigaOm om idéer och lösningar kring öppna data, öppen kod och crowdsourcing: Could we use Open-source tools to improve politics?

In his book “Here Comes Everybody,” Shirky described the potentially massive impact of crowdsourcing and crowd-powered social change, and his admiration of Github seems to be part of an attempt to find tools that will help us deal with the tidal wave of human-driven collaboration. This is something we clearly need, so it’s worthwhile to start looking at solutions — and while Github may not be the answer, at this point just about anything is probably worth a shot.

Eftersom Ryssland och USA redan vet allt man överhuvudtaget kan tänka sig vilja veta om Säpos aktiviteter så finns det ingen ursäkt för regeringen att nu sekretessbelägga hur Säpo och andra svenska institutioner missbrukar sina skattepengar.

Vilka Säpo spanar på bör säkert förbli sekretessbelagt, men öppna data skulle göra Sverige mer demokratiskt, mer effektivt, och mer öppet.

Vilket i alla fall f.n. verkar vara det absolut sista som regeringen Reinfeldt har i tankarna.

Pressklipp:

Nyheter – Nyheter

[tags]Beatrice Ask, Säpo, Ask Säpo, Beatrice Ask Öppna Data ,Ask crowdsourcing[/tags]