Politik

Dr. Alvin Rajkomar och Dr. Paul A. Heineken, pekmobiler och patienter, framtidens sjukvård är inte vad du tror

Sjukvården här i USA genomgår nu en aldrig tidigare skådad datorisering och modernisering. Läkare slåss om att bli de första på sitt sjukhus eller klinik med att använda iPad, sjukjournalerna digitaliseras och tack president Obamas påtryckningar så håller USA nu efter styvnackat motstånd på att anamma Världshälsoorganisationens ICD-10-system , något som skulle få den Kristna Högern och Tepåserepublikanerna att bränna ner USA:s sjukhus om de bara visste vad som är på gång.

Men världen är aldrig lika enkel som man tror. Elektroniska sjukjournaler har t.ex. gjort det enkelt för hänsynslösa läkare att spamma sjukförsäkringsbolagen med ofta lögnaktiga betalningskrav, något som var svårare när man måste fylla i alla blanketterna för hand.

Mer intressant är att medan mobila appar kan rädda liv inom sjukvården, så betyder inte det att traditionell patient-fokuserad sjukvård nu inte längre gäller.

Katie Hafner skriver en synnerligen viktig artikel i New York Times där hon introducerar två läkare, båda här i San Francisco, den 27-årige Dr. Alvin Rajkomar som använder de senaste appar, varav en räddar livet på en av hans patienter, och den 66-årige Dr. Paul A. Heineken, som visserligen också använder den senaste IT-teknologin, men som ändå fokuserar på sina patienter på ett sätt som yngre och mer IT-fokuserade läkare ofta inte gör.

Redefining Medicine With Apps and iPads

Dr. Rajkomar had been on call for 24 hours and was exhausted, but the clinical uncertainty was “like a shot of adrenaline,” he said. He reached into a deep pocket of his white coat and produced not a well-thumbed handbook but his iPhone.

With a tap on an app called MedCalc, he had enough answers within a minute to start the saline at precisely the right rate.

The history of medicine is defined by advances born of bioscience. But never before has it been driven to this degree by digital technology. …

The doctor knelt at the bedside to perform the time-honored tradition of percussing the heart. “Do it like this,” he said, placing his left hand over the man’s heart, and tapping its middle finger with the middle finger of his right.

“I tell them that their first reflex should be to look at the patient, not the computer,” Dr. Heineken said. And he tells the team to return to each patient’s bedside at day’s end. “I say, ‘Don’t go to a computer; go back to the room, sit down and listen to them. And don’t look like you’re in a hurry.’ ”

Just det där att fokusera på patienten och inte på datorsystemen tror jag något som är oerhört viktigt. De flesta läkare i framtiden kommer sällan eller aldrig att träffa sina patienter, om de ens har patienter som de kan kalla “sina”. Istället kommer man att analysera datan i de elektroniska sjukjournalerna med hjälp av avancerade datarutiner och fatta sina beslut därefter.

Det är långt ifrån säkert att de ens behöver träffa patienten.

Det är inte fel att använda avancerade dataprogram i sjukvården, det är enkelt att bevisa att dom spar liv , det är bara det att man samtidigt inte får strunta i den patientfokuserade vården. Går det att jämka samman de två metoderna?

Katie Hafner har skrivit en mycket viktig artikel som jag hoppas även kommer att läsas i Sverige, speciellt kanske av dom inom den svenska regeringen som ivrar för att släppa in ännu mer vinstgivande sjukvård i Sverige.

Länkar och källor
US. Department of Health and Human Services, California Department of Public Health, California Department of Healthcare Services, Patient Protection and Affordable Care Act

Pressklipp:

svt.se – Sverige,svt.se – Världen, DN.se – Nyheter, SvD – Senaste nytt, SvD – Senaste nytt, Sydsvenskan, KvP: Nyheter

[tags]Health Care Bill, Sjukvård i USA, Sjukförsäkring i USA, Amerikanska sjukhus, Sjukhus i USA, Mayo Clinic,Massachusetts General Hospital, Johns Hopkins Hospital,Kaiser Permanente, Cleveland Clinic, Stanford Bio-X, Stanford, Hospital, Health 2.0,Patient Protection and Affordable Care Act, Quantified Self, Keas, HealthTab, RockHealth, HealthBox, Blueprint Health,San Jose Bio Center[/tags]

[tags] [/tags]