Politik

Måste läsas, Andy Greenbergs viktiga THIS MACHINE KILLS SECRETS How WikiLeakers, Cypherpunks, and Hacktivists Aim to Free the World’s Information

Säg WikiLeaks och de flesta tänker på Julian Assange, Ecuadors ambassad i London och anklagelser om våldtäkter mot två svenska kvinnor. Men WikiLeaks är något betydligt större och viktigare än tvåloperan kring Julian Assange. WikiLeaks var ett försök av en grupp hackare och nätaktivister att bygga en krypterad It-plattform som skulle göra det säkert för visselblåsare att läcka information från regeringar och myndigheter, information som man ansåg att allmänheten hade rätt till. Som dokument från amerikanska State Department om möten med kanske inte alltid speciellt lojala utländska regeringstjänstemän, däribland några svenska, osv.

M.a.o., WikiLeaks-historien är en del av en större kamp mellan regeringar och myndigheter om säkra kommunikationer i Internetåldern. En kamp där det ofta är svårt att svårt att skilja mellan fiende och vän. Är det t.ex. någon skillnad mellan hur FRA massavlyssnar svenska folket och hur den Kinesiska, Kubanska, Iranska eller Syriska regeringen gör det? Visst, påföljdernaav avlyssningen blir olika men de metoder och den teknologi som används är densamma.

Ironiskt nog samarbetar nu den svenska regeringen med den amerikanska för att förse de syriska iranska demokratiaktivisterna med krypterad kommunikationsteknologi, som ska göra det omöjligt för regimerna att massavlyssna dom. Samtidigt är kanske varken Sverige eller USA speciellt måna om att den utrustningen ska hamna i händerna på svenska nät-aktivister.

För till skillnad från nätaktivister i diktaturer är nätaktivister i demokratier givetvis inte demokratikämpar utan fildelare och andra kriminella typer. Det är som alltid skillnad på folk och folk.

WikiLeaks-plattformen var baserad på Tor en anonymitetstjänst som ger sina användare möjlighet att kommunicera anonymt över Internet. Ironiskt nog sponsrades projektet till en början av US Naval Research Laboratory, men tods sen över av Electronic Frontier Foundation-projekt och Andy Greenbergs bok beskriver kampen om säkra Internet-kommunikationer mellan Internet-aktivister och myndigheter, en kamp som myndigheterna idag tyvärr har vunnit, till stor del tack vare sina större resurser och sin absoluta hänsynslöshet när det gäller att försvara sina institutionella intressen.

Evgeny Morozow som har skrivit “The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom”, recenserar Andy Greenbergs bok i New York Times: And the Firewalls Came Tumbling Down

Greenberg, a writer for Forbes, has produced an exhaustive prequel to the never-ending WikiLeaks saga. Unlike some recent books on the subject, this one adopts a decidedly historical perspective and situates the ideas behind WikiLeaks in the heady debates about computing, privacy and civil liberties that have dominated many an online conversation in the last three decades. And, as if this challenge were not grand enough, Greenberg also tries to explain the highly complex technologies that have made a project like WikiLeaks possible, introducing such hidden gems of geek cuisine as “salt hashing” and “onion routing.” By and large, he succeeds, and the resulting dish is delicious and not at all too technical. (In the interests of transparency, let me add that Greenberg once interviewed me for Forbes, and he uses some of those quotations in the book.)

According to Greenberg, what most observers fail to appreciate about WikiLeaks is the anonymity its document-­submission system provided to would-be leakers. This anonymity was not God-given but hard-earned; it would be impossible without a software tool called Tor, which, in yet another ironic twist, emerged from research financed by the United States Navy. It’s unlikely that tools like Tor would be widely used by today’s whistle-blowers if the geeks did not outwit the government in their most significant policy tussle to date.

Den kamp som Andy Greenberg beskriver i sin bok är idag historia som hände för väldigt länge sen. Idag har vi ansiktsigenkänningsteknologi, GPS-avlyssning av hur vi rör oss runt i samhället med våra mobiler och avancerade datarutiner som kan kolla vilka sociala nätverk vi tillhör och mycket mycket mer. (Och med sociala nätverk menar jag inte Facebook eller LinkedIn utan vilka vänner vi umgås med).

Men samtidigt som myndigheterna idag kan massavlyssna oss in på bara kroppen så har varje enskild medborgare idag tillgång till personliga dataresurser i form av läsplattor och pekmobiler som Julian Assange och hans generation aldrig ens hade kunnat drömma om.

Så jag tror att pendeln återigen kan komma att svänga. Vi befinner oss bara i början av en mycket lång utveckling och det är omöjligt att ens förutspå hur den mobila webben kommer att se ut om fem år.

Vi har all anledning att vara optimistiska.

Pressklipp:

NyTeknik – Senaste nytt,NyTeknik – Senaste nytt, NyTeknik – Senaste nytt, Computer Sweden 20 senaste nyhet, Computer Sweden 20 senaste nyhet, Computer Sweden 20 senaste nyhet, Computer Sweden 20 senaste nyhet, Computer Sweden 20 senaste nyhet

[tags] Andy Greenberg,THIS MACHINE KILLS SECRETS., WikiLeaks Cypherpunks, Hacktivists [/tags]