Politik

Silicon Valley, innovation och Robert Atkinson och Stephen Ezells bok Innovation Economics

I takt med att utbildningsnivåerna stiger och världen digitaliseras och globaliseras så blir innovation en allt viktigare drivmotor för de flesta länder.

I takt med att allt fler länder får upp ögonen för vikten av att satsa på innovation så har USA börjat tappa sin ställning som världens främsta innovationsekonomi.

Det beror inte enbart på inhemska problem, även om kontinuerliga skattesänkningar, en allt mer ansträngd infrastruktur och en av västvärldens sämsta skolsystem för sitt till. En stor del av orsaken beror på att gamla kunskapsnationer som Kina och Indien nu satsar stort på just innovation för att öka den ekonomiska tillväxten.

Robert Atkinson och Stephen Ezell som är knutna till tankesmedjan Innovation Foundation i Washington, som jag måste erkänna jag aldrig ens har hört talas om, har skrivit en 400 sidor lång bok om innovation från ett globalt perspektiv, där de bl.a. varnar för hur USA håller på att tappa mark mot Kina.

Economist recenserar Robert Atkinson och Stephen Ezells bok: Innovation Economics: The Race for Global Advantage. By Robert Atkinson and Stephen Ezell. Yale University Press;

IT IS not surprising that Americans regard their country as an innovation goliath. The world’s brightest scientists compete to study at its universities, its feistiest entrepreneurs dream of moving to Silicon Valley and its savviest consumers buy its iPads and software programs. The Russians claim to be building their own equivalent of Silicon Valley by the name of Skolkovo. You only have to imagine Americans talking about building a United States equivalent of Skolkovo to see how thoroughly they thrashed their former rival at the innovation game.

Yet America’s innovation advantage is fading rapidly; indeed, in a growing number of areas it has already turned into an innovation deficit.

In “Innovation Economics” Robert Atkinson and Stephen Ezell, of the Information Technology and Innovation Foundation in Washington, DC, document this claim in laborious detail and also explain why it is happening.

Sett från Silicon Valleys horisont råder det inget som helst tvivel att USA kunde göra mer för att förbättra sin innovationsförmåga. Undermåliga skolor, en infrastruktur som för tankarna till tredje världen, IT-ingenjörer som tillbringar en arbetsdag i veckan med att sitta i bilköer, terrorist-paranoia i Washington som gör det omöjligt för utländska IT-ingenjörer att flytta hit, osv osv.

Även om USA har fler toppuniversitet än något annat land så verkar man vara helt oförmögen att innovera sitt eget samhälle och skapa ett modern samhälle utan dagens avgrundsdjupa inkomstskillnader, undermåliga sjukvårds- och skolsystem, för att bara nämna några problem.

Just skolsystemet och hur man stimulerar bar till att tänka fritt och innovativt är nyckeln till ett innovativt samhälle. Och där tror jag av egen erfarenhet att Kina har en så stort försprång med sitt gamla lärdomsinriktade konfucianska system, att man förr eller senare kommer att ta ledning inom innovationsligan.

Vi ser utfattiga invandrarfamiljer från Kina här i Silicon Valley som satsar allt på att ge sina barn. Sen plötsligt hör vi att barnen går på Stanford eller Berkeley och inser att det konfucianska systemet faktiskt har överlevt kommunism och elände, och fortfarande frodas här i Silicon Valley.

Ett intressant ämne, innovation, även om jag tvivlar på att jag kommer att läsa en 400 sidors bok i ämnet.

Pressklipp:

NyTeknik – Senaste nytt,NyTeknik – Senaste nytt, Computer Sweden 20 senaste nyhet, Computer Sweden 20 senaste nyhet, SvD – Senaste nytt, SvD – Senaste nytt

[tags]Silicon Valley, innovation, Robert Atkinson och Stephen Ezell, Innovation Economics [/tags]