Politik

Disruption och generationsklyftor, den mobila webben skapar ett helt nytt samhälle

Disruption, störningar, eller kanske ännu bättre “omvälvningar”, sker med jämna mellanrum i historien. Samhället förvandlas och vi med det. Summer of Love här i San Francisco på sommaren 1967 i Haight-Ashbury och Golden Gate Park markerade brytningen med den USA som hade genomgått den stora Depressionen på 1930-talet och den första efterkrigsgeneration. 67 67 var har du tagit vägen nu sjöng Ulf Lundell och den kaliforniska våren, an analogi till dagens arabiska vår, spred sig över västvärlden.

Kopplingen är starkare än man tror eftersom dagens arabiska vår även den har sin början i San Francisco-området, nu förvandlat till Silicon Valley med en revolutonerande IT-industri.

Idag är det den mobila webben som vänder upp och ner på IT-industrin och hela samhället i en av historiens största omvälvningar någonsin.

Claire Cain Miller och Somini Sengupta skriver om den stora omvälvningen inom IT-industrin förorsakad av den mobila teknologin: In Mobile World, Tech Giants Scramble to Get Up to Speed

The industry giants remain highly profitable drivers of the economy. Yet the world’s shift to computing on mobile devices is taking a toll, including disappointing earnings reports last week from Google, Microsoft and Intel, in large measure related to revenue from mobile devices. …

Demand for Intel chips inside computers — which are much more profitable than those inside smartphones — is plummeting. At Microsoft, sales of software for PCs are sharply declining. At Google, the price that advertisers pay when people click on ads has fallen for a year. ….

Since its initial public offering, Facebook has lost half its value on Wall Street under pressure to make more money from mobile devices, now that six of 10 Facebook users log in on their phones.

Hur det går för de olika IT-företagen är mindre intressant än hur det går för oss människor. Det troligaste är att diktatorer, kungar och påvar, men även myndigheter som Tillväxtverket som vill festa upp miljoner i hemlighet, alla kommer att få det allt svårare att behålla sina privilegier.

Men mobilrevolutionen är betydligt större än så för den håller på att förändra hela mänskligheten. Vi håller på att få en symbios mellan en datorbaserad artificiell intelligens och oss människor. Det är egentligen förvånansvärt att vi inte är mer förvånade över hur snabbt det har gått. Jag har ibland tänkt ha en frågetävling här på bloggen men vad är det för vits med det, alla googlar ju blixtsnabbt fram svaren.

Så mobilerna kommer att ta hand om vårt minne, vi kommer inte att behöva lära oss främmande språk eftersom mobilerna kommer att översätta åt oss, mobilerna kommer att köra våra bilar, varna oss för om vi äter för mycket eller sportar för litet, kolla vårt blodtryck och varna för stress.

Och guida oss dit vi ska om vi inte själva hittar vägen. Och givetvis sköta våra jobb, inte minst.

Och det kommer att gå fort som attan. Om säg 100 år kommer våra barnbarnsbarn att vara helt och totalt olika oss. Så olika att dom kommer att betrakta dagens människor som värre än stenåldersmänniskor.

Och dagens mobila disruption, omvälvning, dess svallvågor hotar alltså på fullt allvar IT-företag från Google till Microsoft och t.o.m. Facebook, som grundades så sent som 2004. Det är bara åtta pr gammalt och det är redan för gammalt.

Tala om en historisk disruption!

Läs hela artikeln i New York Times, den är mycket bra och insiktsfull.

Axplock från den nordiska pressen:

: Ny Teknik Ny Teknik, : SVT SVT, : SVD SVD

[tags]Google, Silicon Valley, Intel, Twitter, Apple, Den mobila Webben, Generationsklyftor, Framtidens datorer, Framtidens webb [/tags]