Politik

Det våras i USA, det republikanska USA tappar mark mot nya politiska grupperingar

När president Obamas utbildningsmister Arne Duncan och hans vicepresident Joe Biden i maj i år öppen gick ut och stödde äktenskapsfrihet, som det heter i USA, så tvingade dom den överförsiktige Barack Obama att hoppa ner från den mur där han suttit och velat i fyra år och äntligen bestämma sig för att stödja könsneutrala äktenskap.

Ett beslut som många trodde skulle hota hans möjligheter att bli återvald.

Men istället skedde det rakt motsatta.

För idag har den tidigare så fruktade Kristna Högern tappat mark mot nya demografiska grupperingar, inklusive USA:s HBT-människor. Var för sig kan de nya grupperna inte tävla med den sammansvetsade Kristna Högern som idag uppgår till hela 25% av valmanskåren. Men tillsammans uppgår de nya grupperna till hela en tredjedel av väljarkåren och som Micah Cohen skriver i New York Times så betyder det att republikanerna måste vinna väldiga majoriteter bland sina traditionella väljare, främst stockkonservativa äldre vita män, för att ha en chans att vinna framtida val.

Gay Vote Proved a Boon for Obama

. Gay voters are another demographic group — along with African-Americans, Latinos, Asian-Americans and Jews — in which Democrats have been winning big victories over Republicans.

Some of the groups are small, but together they make up about one-third of the electorate, forcing Republicans to win large victories among the remaining two-thirds of voters to win elections.

By comparison, white evangelical voters, who vote overwhelmingly for Republicans, make up about one-fourth of the electorate and are not growing as rapidly.

Republikanernas problem är alltså att deras målgrupper inte växer lika snabbt som demokraternas väljare, och ovanpå det, om republikanerna skulle liberalisera sin politik för att försöka nå ut till de nya grupperna, så skulle man omedelbart förlora stödet från sina kärnväljare i Den Kristna Högern.

Varför den här generationsväxlingen sker just nu är inte helt lätt att förklara. Frågan kanske hellre bör ställas som, varför har en sån här amerikansk vår inte skett sedan Summer of Love i San Francisco 1967? M.a.o., det är hög tid för en förnyelse inom den sklerotiska amerikanska politiken.

Två andra infallsvinklar: Thomas Kaplan skriver i New York Times om att 30 IT och teknologi-ledare i New York har uppvaktat guvernören om att New York bör demokratisera finansieringen av valkampanjerna i delstaten: Technology Leaders Endorse Effort to Overhaul Campaign Finance

A group of more than 30 technology industry leaders has endorsed an effort to overhaul the state’s campaign-finance laws, and is urging Gov. Andrew M. Cuomo to push for a system of public financing for state elections.

The technology industry leaders include Dennis Crowley, a founder of Foursquare, and Kevin P. Ryan, the founder of Gilt Groupe. The effort has also won the support of the venture capitalist Fred Wilson and his partners at Union Square Ventures, which has invested in start-ups including Meetup, Etsy, Twitter, Tumblr and Zynga.

Och till sist så har New York Times tagit avstånd från den helt odemokratiska Elektorskollegiet i amerikanska presidentval och krävt att USA ska införa direkta val till presidentämbetet. Något som inte alls skulle vara speciellt svårt.

http://www.nytimes.com/2012/11/16/opinion/the-tarnish-of-the-electoral-college.html

The problems with the Electoral College — born in appeasement to slave states — have been on display for two centuries; this page called it a “cumbrous and useless piece of old governmental machinery” in 1936, when Alf Landon won 36 percent of the popular vote against Franklin Roosevelt but received only 8 of the 531 electoral votes.

But 76 years later, the system continues to calcify American politics. As Adam Liptak of The Times recently wrote, this year’s candidates campaigned in only 10 states after the conventions, ignoring the Democratic states on the West Coast and Northeast and the Republican ones in the South and the Plains. The number of battleground states is shrinking, and turnout in the other states is lower. The undemocratic prospect of a president who loses the popular vote is always present (it’s happened three times), as is the potential horror show of a tie vote that is decided in Congress.

The best method of moving toward direct democracy remains the National Popular Vote plan, under which states agree to grant their electoral votes to the ticket that gets the most popular votes around the country. Legislators in eight states and the District of Columbia (representing 132 electoral votes) have agreed to do so; the plan would go into effect when states totaling 270 electoral votes sign up.

Stigande utbildningsnivåer och den pågående urbaniseringen av USA leder till mer tolerans och fallande stöd för den kristna Högern och de dogmatiska och intoleranta republikanerna.

Orsaken till att just urbaniseringen är så viktig är att republikanerna är ett utpräglat landsbygdsparti, på det sättet mer likt socialdemokraterna i Sverige än Moderaterna.

Samtidigt visar varje nytt presidentval upp bristerna i det amerikanska politiska systemet, som blir mer slående ju dyrare varje valkampanj blir.

Även om USA säkert kommer att fortsätta att ha odemokratiska val till presidentämbetet i många år än, så börjar det spira från under betongen, eller Из-под глыб som en grupp ryska dissidenter med Alezandr Solzjenitsyn i spetsen uttryckte det i en välkänd zamisdat-bok som gavs ut 1974.

Pressklipp:

SVT , SVD

[tags]Barack Obama , Video, Congress Obama Fiscal Cliff, Fiscal Cliff, Fiscal Cliff Obama, Obama Congress Fiscal Cliff, Obama Fiscal Cliff, Obama Fiscal Cliff Speech, Obama Speech Fiscal Cliff, Politics News, Den Kristna Högern, Tepåserepublikanerna [/tags]