Politik

Röntgendiagnostik. surfplattorna och den fundamentala utbildningsrevolution som de har startat

När min pappa i tidernas begynnelse lärde sig röntgendiagnostik, så gjorde han det med tunga luntor i knät och framför röntgenskåpen i skolsalarna på Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

Lärarna satte upp röntgenbilder i de bakbelysta skåpen och sen fick eleverna lära sig hur man tydde bilderna.

Allt gjordes på lektionstid, när man inte släpade på kilovis med tunga böcker med röntgenbilder på olika sjukdomstillstånd.

Idag befinner vi oss i en helt ny värld där digitaliseringen av röntgenbilderna gör att dom kan läsas på en vanlig surfplatta, och den nya app-ekonomin betyder att man lätt kan ladda ner en billig app som lär en hur man tyder lungröntgen.

Darwin Wan på den utmärkta sajten iMedicalApps.com recenserar en mycket intressant app: Hyperexis RealWorld Radiology app som är ett bra exempel på hur surplattor och den mobila webben gör det möjligt för vem som helst att lära sig vad som helst direkt på nätet, inklusive hur man tyder röntgenbilder.

RealWorld radiology app is an effective way to learn Radiology

Radiology can be intimidating for beginners to pick up due to its many subtle findings.

Many lecturers will often describe images without pointing out findings on the slides.

RealWorld Radiology is a universal iOS app that facilitates the learning process by directly highlighting X-ray images and explaining findings from real patient cases.

Nu är det som alltid inte riktigt lika enkelt som app-utvecklarna gör gällande och jag kan tänka mig vad min pappa skulle ha sagt om han hade kunnat se den här appen, nämligen “inte dumt men för en röntgenläkare så är det ändå en leksak”.

Problemet är att den här appen bara tar upp 28 fall, inte flera hundra fall, vilket är vad som skulle behövas för den som verkligen vill lära sig att tyda röntgenbilder av olika sjukdomar.

Sen är det så att röntgendiagnostik liksom all sjukvård handlar om ofta svårtydda nyanser som gör det här gebitet oerhört komplicerat. Jag minns hur pappa klagade på några av de läkare han jobbade med för att de ofta missade små små detaljer som visade på svåra och ibland dödliga sjukdomar.

Dom var inte noggranna nog, dom tog sig inte tid nog. Pappa brukade sticka ner till Samariterhemmet på helgerna bara för att läsa röntgenbilder som han visste innehöll något han ännu inte hade hittat.

Så den här appen är ett mycket bra steg framåt, men för att bli användbar måste den vidareutvecklas. Och där har vi problemet med många appar. Apputvecklarna har inte de resurser som behövs för att skriva riktigt användbara appar, marknaden är ofta inte stor nog.

Men om vi ser framåt något decennium så kommer det ändå att bli såhär som vi lär oss röntgendiagnostik och mycket annat.

Och för det facila priset av $3 så kan vem som helst lätt ladda ner den och leka litet med den.

Pressklipp:
Ny Teknik , Ny Teknik , SVD

[tags]Röntgendiagnostik, RealWorld radiology app, Surfplatterevolutionen, Sjukvård och surfplattor; medical apps [/tags]

One thought on “Röntgendiagnostik. surfplattorna och den fundamentala utbildningsrevolution som de har startat

  1. Bossebus

    Grattis till insikten L!:

    “Nu är det som alltid inte riktigt lika enkelt som app-utvecklarna gör gällande och jag kan tänka mig vad min pappa skulle ha sagt om han hade kunnat se den här appen, nämligen “inte dumt men för en röntgenläkare så är det ändå en leksak”. “

Comments are closed.